Upphandlingsnytt maj 2019

Ni som följer de här inläggen märker att vi med jämna mellanrum deltar i upphandlingar som samordnas av andra organisationer, till exempel Kommunförbundet Skåne eller SKL. Den här månaden är Simrishamn (tillsammans med Trelleborg, Ystad, Skurup och Tomelilla) med i en upphandling som samordnas av Ystad kommun, ”Interkommunal delningstjänst för att låna och byta”. Upphandlingen är ett resultat av ett längre arbete inom Innovationsupphandling Syd, ett samarbete där Ystad, Skurup och Trelleborg har tagit fram en arbetsmodell för innovationsupphandling i små och medelstora kommuner. Du kan läsa mer om samarbetet på Ystad kommuns hemsida (https://www.ystad.se/naringsliv/upphandlingar/innovationsupphandling2/), och där hittar du också mer information om själva upphandlingen.

Avtal tecknat
Sjuksköterskebemanning sommaren 2019
Mötesspår Gärsnäs – Ombyggnad Storgatan (Antonssons Mark & Entreprenad)
Handledning inom IFO, VO och skola (170 olika leverantörer)
Fordonsleasing (Nordea Finans AB)

Överprövade
Hygien- och städprodukter (SKL hanterar)
Fyllnadsmaterial och schaktmassor

Utvärderas
Allaktivitetsområde Jonebergsparken (omannonserad)
Lunchkort till Nova Academys elever
Interkommunal delningstjänst för att låna och byta (Ystad kommun hanterar)
VO – särskilt boende 2019 (Kommunförbundet hanterar)

Annonserade
Hygienhjälpmedel
Mark- och anläggningsarbeten
Maskintjänster 2019
Flygfotografering, snedbilder och laserscanning 2019 (Kommunförbundet hanterar)
Träningshjälpmedel (Kommunförbundet hanterar)

Påbörjade, men ej annonserade
Ramavtal – Akuta arbeten och reparationer samt planerade underhåll, VA (Våren 2019)
Parkering samt pir Simrishamn 2:1 samt åtgärder i Friaborgsparken (Våren 2019)
Tekniska konsulttjänster avseende riskanalyser i kommunal planering (Ej tidssatt)
Tekniska konsulttjänster inom hamnområdet (Ej tidssatt)
Ramavtal lagnings- och reparationsarbeten av sten- och plattsättning (Ej tidssatt)
Drift av Tobisviks camping (2020)