Extern remiss – Drift av Tobisviks Camping

Detta är första inlägget i en serie inlägg som är tänkta att beröra upphandlingen av Tobisviks camping. Vi tycker det är viktigt att ge både medborgare, förtroendevalda och andra intresserade en löpande inblick i processen, dels med anledning av den historik som finns kring campingen men också med anledning av att campingen är av stor betydelse för kommunen.

Under fredagen publicerar vi en extern remiss av ett avtalsutkast vi jobbat med avseende upphandlingen. En grupp medarbetare i kommunen har gemensamt arbetat fram ett tidigt avtalsutkast med delar och områden som vi tycker är viktiga att få med. En del formuleringar har vi hämtat från vår egen, tidigare upphandling av camping medan en hel del formuleringar är hämtade och anpassade från andra kommuners upphandlingar. När underlaget är publicerat kan ni hitta det här:

https://www.opic.com/org/simrishamns_kommun/

Vid förra sammanträdet för Kultur och Fritids-nämnden presenterade jag och Roland Persson, projektledare, underlaget och våra tidiga tankar kring hur vi vill att upphandlingen ska utformas och avtalet ska se ut / fungera i praktiken. Det är alltid viktigt att få med många intressenters synpunkter tidigt i en upphandlingsprocess, däribland de förtroendevaldas. Genom den här externa remissen tar vi sikte på att inhämta synpunkter även från leverantörsmarknaden och, om intresse finns, andra externa intressenter. Vi har en ganska klar bild av vad vi vill diskutera med leverantörerna och vill använda det tidiga avtalsutkastet som en grund för att diskussionen ska bli så bra som möjligt. Leverantörer får möjlighet att lämna synpunkter skriftligt, men kan också boka in sig för dialogmöten under hösten.

Därmed håller vi än så länge tidplanen för upphandlingen som ser ut enligt nedan:

 • Uppstartsmöte med upphandlingsgruppen (Vinter 2018/2019)
 • Framtagande av tidigt utkast till förfrågningsunderlag (Vår 2019)
 • Avstämning av upphandlingens inriktning politiskt (Vår 2019)
 • Justering av förfrågningsunderlag (Innan sommarsemester 2019)
 • Annonsering av utkast / inbjudan till leverantörsdialog (Sommar 2019)
 • Leverantörsdialog (Höst 2019)
 • Färdigställande av förfrågningsunderlag (Vinter 2019/2020)
 • Jurister tittar på förfrågningsunderlaget (Vår 2020)
 • Upphandlingen annonseras (Vår/sommar 2019)
 • Tilldelningsbeslut (Sommar 2020)
 • Avtal tecknas (Sommar 2020)
 • Avtal träder ikraft (2021-10-01)

Efter sommaren kommer vi alltså hålla dialogmöte med intresserade leverantörer. Efter det hoppas jag kunna publicera ett nytt inlägg om upphandlingen, även om vi ber om förståelse för att vi inte kan skriva hur detaljerat som helst om processen till följd av lagstiftningen kring offentlig upphandling.