Upphandlingsnytt juni 2019

Såhär kommer upphandlingsnytt se ut för juni månad när Österlenmagasinet kommer på torsdag!

Sedan några månader tillbaka jobbar kommunen med den kommande upphandlingen av ett nytt avtal för drift av Tobisviks camping, ett avtal som är tänkt att träda i kraft den 1 oktober 2021 (när avtalet med den befintliga entreprenören löper ut). Hur arbetet med den upphandlingen fortlöper kan du som kommunmedborgare följa på www.upphandlingsbloggen.se. Under sommaren kommer vi att publicera ett preliminärt avtalsutkast i syfte att inhämta tankar och synpunkter från leverantörsmarknaden, till exempel genom dialogmöten som kommer genomföras under hösten. Slutlig annonsering av upphandlingen kommer göras under 2020.

Avtal tecknat
Hygien- och städprodukter (Procurator Sverige AB, Staples Sweden AB)
Mark- och anläggningsarbeten (VA Gruppen AB)
Lunchkort till Nova Academy (Edenred Sverige AB)

Överprövade
Fyllnadsmaterial och schaktmassor

Utvärderas
Allaktivitetsområde Jonebergsparken (omannonserad)
Interkommunal delningstjänst för att låna och byta (Ystad kommun hanterar)
VO – särskilt boende 2019 (Kommunförbundet hanterar)
Maskintjänster 2019
Träningshjälpmedel (Kommunförbundet hanterar)
Resebyråtjänster

Annonserade
Reparations- och underhållsentreprenader i VA-anläggningar
Generalentreprenad för Kiviks nya avloppsreningsverk
Flygfotografering, snedbilder och laserscanning 2019 (Kommunförbundet hanterar)
VO – LSS 2019 (Kommunförbundet hanterar)
VO – Psykiatri 2019 (Kommunförbundet hanterar)

Påbörjade, men ej annonserade
Drift av Tobisviks camping (2020)
Allaktivitetsområde Bergstrands Väg (Sommar 2019)