Upphandlingsmallar med kommentarer

I en mindre kommun är det viktigt att säkerställa att upphandlingsverksamheten (och andra verksamheter, för den delen) fungerar på ett likartat sätt över tid. Detta för att man ska kunna sätta ett strukturerat arbetssätt i hela organisationen som gäller oavsett vilka personer som för tillfället är anställda i de olika nyckelroller som blir inblandade i en upphandlingsprocess. Detta är förstås viktigt även i större kommuner, men jag tror att man i en mindre organisation generellt är mer beroende av enskilda personer än i en större organisation.

Ett sätt att säkerställa detta är med mallar. Jag arbetar en hel del med att ta fram mallar för olika typer av beslut, underlag och rutiner och sen försöker jag att en gång i halvåret gå igenom och se över dessa mallar för att rätta till brister. Jag hade egentligen planerat att gå igenom mallarna nu under sommarveckorna, men då det inte tillkommit så många nya mallar sen den senaste översynen och jag inte heller direkt kunde komma på något fel i mallarna jag ville åtgärda så bestämde jag mig för att istället göra kommenterade versioner av våra förfrågningsunderlagsmallar.

Tanken är att de kommenterade versionerna ska kunna användas i utbildningssyfte, dels för de personer i kommunen som ofta kommer i kontakt med upphandlingar och avtal, men också för framtida upphandlare i kommunen som kan behöva veta historiken kring varför ett krav finns med, varför det är viktigt att det finns med samt hur man ska tänka om man vill ändra/anpassa kravet.

Om du vill ta del av mallarna så hittar du dem här:

Kapitel 1 – Inledning
Kapitel 2 – Administrativa villkor
Kapitel 3 – Krav på leverantör
Kapitel 4 – Kravspecifikation
Kapitel 5 – Utvärderingsmodell
Kapitel 6 – Avtal

Kommentarerna i dokumenten är gulmarkerade medan all annan text är del av den okommenterade original-mallen.