september 2019

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster i offentlig upphandling

Idag var jag med på ett webbinarium som behandlade biologisk mångfald och ekosystemtjänster i upphandling. Ett ämne som, får jag erkänna, jag hade närapå noll intresse av och koll på när dagen började. Nu är jag i alla fall lite mer uppdaterad och kan ge en sammanfattning nedan. Vad är ekosystemtjänster? Ekosystemtjänster är, enligt hemsidan […]

Upphandlingsnytt September 2019

Såhär ser upphandlingsnytt för September ut som kommer med kommuninformationen på torsdag. Den här månaden är det min kollega Frida Ralmarks upphandling av loppmarknad (ja, du läste rätt) som får ta plats i introduktionstexten. Om du har svårt att läsa texten i bilden finns den inklistrad längre ner på den här sidan. Suckarnas gång är […]

Samarbete och kontroll i samma roll

Efter mina inlägg om intern kontroll fick jag ett samtal från en kollega där vi passade på att prata om det svåra i att vara både kontrollant och stöd i samma person. Så här lät det till exempel när man flyttade upphandlingsstödet från Konkurrensverket till (den nystartade) Upphandlingsmyndigheten den 1 september 2015: En av orsakerna […]

Excelmall för effektiv kontroll av kommunens inköp – 2/2

Som en fortsättning på förra veckans inlägg om den kontroll jag gör månadsvis lägger jag här upp även en mall för den kontroll jag gör tertialvis. Syftet är detsamma som för den förra kontrollen – att tidigt identifiera avvikelser och potentiella avvikelser som kan hanteras innan problem uppstår. Men metoden är lite annorlunda, och har […]

Excelmall för effektiv intern kontroll av kommunens större inköp

I det här inlägget tänkte jag dela med mig av en mall jag använder för att genomföra intern kontroll, en rutin som jag tycker ger väldigt mycket både för mig själv och för att utveckla upphandlings/inköpsverksamheten i stort i kommunen. Kontrollen är rätt enkel att genomföra om man är bekant med sin kommuns ekonomisystem, och […]

Konkurrensverket lägger ner ärende om gräsklippare

Kanske något av ett antiklimax, men i veckan fick vi meddelande från Konkurrensverket som avskriver ärendet om upphandling av gräsklippare som jag skrivit om tidigare: För att sammanfatta så anser Konkurrensverket att den utredningsinsats som skulle krävas för att fastställa huruvida vi gjort fel eller inte inte står i proportion till den eventuella överträdelse som […]

Lär dig mer om excel – Lathund och utbildningsmaterial

Jag skrev kort innan sommaren att jag skulle få möjlighet att hålla en utbildning i Excel för kommunens anställda efter sommaren. Den var idag och efter 2,5 timmars genomgång kan 35 personer nu lite mer om Excel än vad de kunde tidigare! Utbildningen fokuserade nästan uteslutande på Pivottabeller och Pivotdiagram, eller formler och funktioner som […]