Upphandlingsbloggen

september 2019

Excelmall för effektiv kontroll av kommunens inköp – 2/2

Som en fortsättning på förra veckans inlägg om den kontroll jag gör månadsvis lägger jag här upp även en mall för den kontroll jag gör tertialvis. Syftet är detsamma som för den förra kontrollen – att tidigt identifiera avvikelser och potentiella avvikelser som kan hanteras innan problem uppstår. Men metoden är lite annorlunda, och har […]

Excelmall för effektiv intern kontroll av kommunens större inköp

I det här inlägget tänkte jag dela med mig av en mall jag använder för att genomföra intern kontroll, en rutin som jag tycker ger väldigt mycket både för mig själv och för att utveckla upphandlings/inköpsverksamheten i stort i kommunen. Kontrollen är rätt enkel att genomföra om man är bekant med sin kommuns ekonomisystem, och […]

Konkurrensverket lägger ner ärende om gräsklippare

Kanske något av ett antiklimax, men i veckan fick vi meddelande från Konkurrensverket som avskriver ärendet om upphandling av gräsklippare som jag skrivit om tidigare: För att sammanfatta så anser Konkurrensverket att den utredningsinsats som skulle krävas för att fastställa huruvida vi gjort fel eller inte inte står i proportion till den eventuella överträdelse som […]

Lär dig mer om excel – Lathund och utbildningsmaterial

Jag skrev kort innan sommaren att jag skulle få möjlighet att hålla en utbildning i Excel för kommunens anställda efter sommaren. Den var idag och efter 2,5 timmars genomgång kan 35 personer nu lite mer om Excel än vad de kunde tidigare! Utbildningen fokuserade nästan uteslutande på Pivottabeller och Pivotdiagram, eller formler och funktioner som […]