Excelmall för effektiv intern kontroll av kommunens större inköp

I det här inlägget tänkte jag dela med mig av en mall jag använder för att genomföra intern kontroll, en rutin som jag tycker ger väldigt mycket både för mig själv och för att utveckla upphandlings/inköpsverksamheten i stort i kommunen. Kontrollen är rätt enkel att genomföra om man är bekant med sin kommuns ekonomisystem, och man kan själv bestämma nivån för hur mycket man vill kontrollera. I Simrishamn går jag igenom alla fakturor över 150 000 kronor inklusive moms (cirka 70-100 stycken per månad) samt genomför en ”djupgranskning” på ett urval av dessa (cirka 1-5 per månad).

Jag har laddat upp mallen nedan, där finns instruktioner för hur den används, vilket syfte den fyller samt hur återrapportering sker. Jag har också lagt till ett påhittat exempel på hur en genomförd kontroll av en faktura skulle kunna se ut.

Intern kontroll mall

Kontrollen kompletteras förslagsvis med andra kontroller som även fångar upp löpande småinköp från leverantörer som totalt uppgår till stora belopp (till exempel kontorsmaterial). Hur vi har löst detta i Simrishamn hoppas jag kunna återkomma till i kommande inlägg.