oktober 2019

Det pratas mycket om innovation

Det pratas mycket om innovation för tillfället. Det krävs nya idéer för att lösa de problem offentlig sektor står inför. Ofta ses offentlig upphandling som en nyckelfunktion för att driva på den här utvecklingen, och jag håller till viss del med. Det jag inte alltid håller med om är på vilket sätt som upphandling ska […]

Överprövning av telefonitjänster – är LOU verkligen tänkt att fungera såhär?

I det här inlägget ger jag förslag till hur Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) skulle kunna anpassas för att bidra till mer dialog och mindre försiktighet, och därmed bättre offentliga affärer, genom två enkla (?) förändringar i när och hur en anbudsgivare har rätt att överpröva en upphandling. Jag gör det genom en diskussion utifrån […]

Upphandlingsnytt Oktober 2019

Förenklingsutredningen är en utredning som syftar till att förenkla offentliga upphandlingar och att minska antalet överprövningar. Utredningen presenterades i juni 2018 och var tänkt att träda i kraft vid halvårsskiftet 2019. Nu blev det inte så, istället är det tidigast våren 2020 som gäller. Utredningen föreslår bland annat att det ska bli lättare att ändra […]

Problemen med att fatta rätt beslut på fel grunder

I det här inlägget tänkte jag återkoppla till ett av mina senare inlägg som handlade om Samordnad varudistribution. Där förde jag ett resonemang kring att det är svårt att veta exakt vad den samordnade varudistributionen kostar, med tanke på att en del av kostnaden är tänkt att finansieras med minskade kostnader på varor. I det […]

Därför behövs en stark, central upphandlingsfunktion

I en liten kommun är det vanligtvis en eller ett fåtal personer som jobbar heltid med inköp och upphandlingar. Vad upphandlaren ska göra och inte göra är hela tiden föremål för diskussion, och synpunkterna kan ofta skilja sig från förvaltning till förvaltning och från verksamhet till verksamhet. Vi har i vår organisation försökt göra en […]

Funderingar mellan två jobb – drömmen om kölappar

Idag skriver Helena Sävefjärd, Skövde kommun (men från och med imorgon Alingsås kommun), om sina tankar kring att byta arbetsplats. Intressant och tankeväckande! Hur startar man bäst på en ny arbetsplats och hur får man med sig ett okänt gäng till riktigt bra samarbeten? Det är något som jag funderar över när jag idag är […]

Samordnad varudistribution – Mycket positivt, men inte gratis!

När jag blev anställd i Simrishamns kommun 2013 var det som projektanställd med ansvar för att införa ett e-handelsystem. Kommunen hade sedan tidigare genomfört en upphandling av samordnad varudistribution tillsammans med Ystad och Tomelilla, och ett fungerande e-handelsystem var en förutsättning för att beställningsrutinerna skulle fungera. Varudistributionen drog igång enligt plan den 1 oktober 2013 […]