Upphandlingsnytt Oktober 2019

Förenklingsutredningen är en utredning som syftar till att förenkla offentliga upphandlingar och att minska antalet överprövningar. Utredningen presenterades i juni 2018 och var tänkt att träda i kraft vid halvårsskiftet 2019. Nu blev det inte så, istället är det tidigast våren 2020 som gäller.

Utredningen föreslår bland annat att det ska bli lättare att ändra brister i inlämnade anbud, att det ska införas en möjlighet att direktupphandla under pågående överprövning, ett införande av en överprövningsavgift på 7 500 kronor samt att den förlorande parten får stå för motpartens rättegångskostnader vid överprövningar.

När och om utredningen blir verklighet kan du förvänta dig mer information om vad detta innebär för dig som företagare på Upphandlingsbloggen.se.

Avtal tecknat
Uppdragsutbildning fritidspedagog (Högskolan Kristianstad Uppdrag AB)

Överprövade

Utvärderas
Suckarnas gång
Fyllnadsmaterial och schaktmassor 2019-2
Draggning till Marint Centrum 2019
Interkommunal delningstjänst för att låna och byta (Ystads kommun hanterar)

Annonserade
Allaktivitetsområde Bergstrands väg
Sopmaskin
Mäklare
Personlyftar och lyftselar (Kommunförbundet Skåne hanterar)

Påbörjade, men ej annonserad
Drift av Tobisviks camping (2020)
Reparation av Korsavadshallens tak (höst 2019)
Avspärrning och TA-planer (höst 2019)