Så får vi fler anbud i offentliga upphandlingar

Den 19:e november håller jag i en utbildning riktad till företagare i Simrishamn (eller ja, företagare generellt egentligen, men vi anordnar utbildningen tillsammans med några lokala företagarföreningar). Utbildningen kommer att fokusera på hur man lämnar anbud i offentlig upphandling. Inget prat om lagen, inget ESPD, ingen upphandling riktad mot en speciell marknad utan en så generell upphandling som möjligt av något som alla kan förstå eller i alla fall relatera till – en upphandling av föreläsare. Det är ingen ”riktig” upphandling, men jag hoppas att det är tillräckligt generellt för att alla som är med på utbildningen ska kunna relatera till tankesättet bakom upphandlingen – oavsett om man säljer livsmedel, järnhandelsvaror, målarfärg eller konsulttjänster i vanliga fall.

Nåja. Utbildningen kommer i alla fall att ta igenom deltagarna i hela processen med att skapa en sådan upphandling. Deltagarna får helt enkelt följa med på en föreläsning kring hela upphandlingens livslängd – från att ett behov uppstår i en verksamhet, via kravställning och framtagande av förfrågningsunderlag, annonsering och frågor och svar, anbudslämnande, utvärdering och slutligen tilldelning och avtalstecknande. Jag tror att om jag rent praktiskt förklarar varje del i upphandlingsprocessen och hur den fungerar internt i kommunen, så kommer det bidra till en bra dialog och förståelse från företagens sida. Jaså, är det därför ni ställer det kravet! Jag visste inte att ni var tvungna att annonsera i minst 10 dagar. Jaha, får ni lov att förhandla under utvärderingen vid förenklat förfarande. Och så vidare.

Om man håller i en allmän utbildning på det här sättet så bidrar du dessutom till något bättre än att hjälpa enstaka anbudsgivare att lämna anbud i enstaka upphandlingar, vilket ibland kan vara fallet. Istället ger du de företag som verkligen vill slå sig in på den offentliga marknaden tillgång till hela den offentliga marknaden – inte bara den egna kommunens. En utbildning som gynnar både oss själva och andra upphandlande myndigheter med andra ord, eftersom förhoppningsvis fler duktiga och seriösa Simrishamnsföretag får en större inblick i hur man ska bli en vinnare även i Osby, Täby och Luleå.

Kan vi inte alla hjälpas åt så att det blir verklighet? För vi i Simrishamn vill mer än gärna ha anbud i våra upphandlingar ifrån duktiga företagare i Osby, Täby och Luleå också. Nedan ger jag några förslag på hur vi kan arbeta för att uppnå detta. Jag har redan förklarat ovan vad jag gör, så nedan följer lite tankar kring vad du kan göra.

Detta kan du göra som upphandlare i en annan kommun
Bjud in dina lokala företagare till en sån här utbildning. Nedan ligger alla handlingar som behövs för att hålla i en sån här utbildning – jag har tagit fram ett förfrågningsunderlag och alla handlingar som företagarna kommer behöva på utbildningen för att lämna in ett godkänt anbud. Ge era företagare förståelse för den offentliga marknaden, och marknadsför möjligheterna med lagen om offentlig upphandling snarare än svårigheterna – alla kommuner är ju faktiskt skyldiga att behandla alla företagare lika i sina upphandlingar.

Om allt går som det ska så kommer vi dessutom att filma utbildningstillfället, så i så fall kan ni hänvisa era företagare in här på bloggen för att lära sig mer om hur man tar sig in på den offentliga marknaden.

Förfrågningsunderlag och bilagor
1-forfragningsunderlag
bilaga-1-underskrift-av-anbud
bilaga-2-redovisning-av-referensuppdrag

Handlingar för att lämna anbud under utbildningen
anbudsbilaga-1-sekretess
anbudsbilaga-2-foretagspresentation
anbudsbilaga-3-erfarenhet-och-kunskaper
anbudsbilaga-4-cv
anbudsbilaga-5-tidigare-uppdrag
anbudsbilaga-6-beskrivning-av-utbildningen

Detta kan du göra som verksamhetschef i en kommun
Var öppen för att annonsera fler av dina inköp till hela marknaden. Även mindre inköp, som direktupphandlingar, bör läggas ut. Tänk på att direktupphandlingar är relativt fria i sin utformning och att det därför nästan bara finns fördelar med att annonsera en sådan. Du får fler offerter, små företagare kan konkurrera om dessa mindre kontrakt på samma villkor som större företag och vi blir mer transparenta i våra inköp gentemot kommunmedborgarna. Och fler offerter innebär förstås bättre priser och kvalitet för de varor och tjänster ni köper till er verksamhet!

Detta kan du göra som leverantör
Lär dig mer om den offentliga marknaden. Utmana din egen kommun och grannkommuner att konkurrensutsätta fler direktupphandlingar, så att du får fler möjligheter att lämna anbud. Och detta kanske kommer låta konstigt, men – överpröva mindre! I alla fall direktupphandlingar. Det största motståndet mot att annonsera kommunens inköp upplever jag kommer från den upplevda risken att upphandlingen ska överprövas. Du kanske känner dig missnöjd någon gång med kommunens val av offert och då har du all rätt att överpröva. Men när det gäller direktupphandlingar bör du komma ihåg att möjligheten att överpröva dessa är väldigt liten – kommunen är generellt friare att utforma och därmed också att utforma en direktupphandling. I våra direktupphandlingar brukar vi skriva att kommunen kommer göra en ”sammanvägd bedömning av pris och kvalitet” och sedan lista några av de punkter vi kommer bedöma när det gäller kvalitet (till exempel erfarenhet och referensuppdrag). Detta gör naturligt att kommunen blir lite friare vid utvärderingen än vid en större upphandling, men det är också tillåtet om man tittar på rättsfall inom offentlig upphandling just när det gäller direktupphandlingar. Så även om kommunen förmodligen vinner en överprövning i slutändan (om det inte gäller helt uppenbara felaktigheter, som att man frångår ett obligatoriskt krav vid utvärderingen eller liknande) så blir det ändå en lång process i förvaltningsdomstolarna som förmodligen avskräcker den chefen från att någonsin annonsera ut en upphandling igen om hen inte absolut måste.

Slutsats
Vi måste göra något för att få fler anbud i offentliga upphandlingar. Och att göra det lättare för företagare att ta sig in på den offentliga marknaden samt att annonsera fler små kontrakt i form av direktupphandlingar på den marknaden tror jag är en jättebra start!