Mycket offentlig upphandling i lokaltidningen! (Gräsklippare, Upphandlingskurs och Upphandlingsnytt)

Det har varit mycket offentlig upphandling i Ystads Allehanda den här veckan. Förutom en artikel om vår gräsklipparupphandling (som jag kommer att återkomma till i ett eget inlägg) så har det skrivits en fin artikel om vår utbildning i offentlig upphandling. Nästa vecka kommer Upphandlingsnytt för November månad i Östlerlenmagasinet. Du kan läsa artikeln om gräsklipparna, utbildningen samt upphandlingsnytt nedan:

Köp av gräsklippare gick inte rätt till

Det gick inte rätt till när Simrishamn köpte två åkgräsklippare för 1,5 miljoner kronor. Det slår förvaltningsrätten fast. Nu ogiltigförklaras köpet.

Konkurrensverket prioriterade bort frågan och förvaltningsrätten har avvisat ett överklagande. Men när en ny ansökan om överprövning lämnades in valde förvaltningsrätten att titta närmare på om upphandlingen gått rätt till.

Det handlar om två åkgräsklippare till det totala värdet av 1,5 miljoner kronor. Affären gjordes med direktupphandling.


Företaget Gräsvårdsmaskiner AB anser att Simrishamns kommun gjort en otillåten direktupphandling eftersom köpet inte faller inom ramarna för SKL:s upphandlade ramavtal.

Förvaltningsrätten gör samma bedömning som företaget att det inte faller inom ramavtalet. Därmed valde rätten att pröva om inköpet gått rätt till. Bedömningen är att så inte är fallet och att det handlar om otillåten direktupphandling.

”Förvaltningsrätten förklarar Simrishamns kommuns avtal med Hako Ground & Garden AB avseende inköp av två stycken åkgräsklippare av modell Toro 4010 ogiltigt”, står det i domen.

Hur Simrishamns kommun ställer sig till domen och om man väljer att överklaga är en sak som framtiden får utvisa.

– Det är för tidigt för mig att säga något om domen just nu, jag har ett möte inbokat med Gata/Park-chefen nästa vecka där vi ska prata igenom allt och diskutera hur vi ska gå vidare, säger Marcus Bäckström, upphandlingsstrateg på Simrishamns kommun.

Jon Fundahn på Gräsvårdsmaskiner AB anser att domen inte behöver kommenteras så mycket.

– Men jag kan säga är att jag tycker att det är skandal att kommunen, trots att vi redan innan informerar om att det är felaktigt, ändå fullföljer de det. Det finns inte någon sådan maskin att avropa så det går inte, säger han.

http://www.ystadsallehanda.se/simrishamn/kop-av-grasklippare-gick-inte-ratt-till/

Företagare bjuds in till kurs i upphandling
Kursen anordnas den 19 november i Stora Salen i rådhuset här i Simrishamn mellan klockan 18.30 – 20.30.

– Utbildningen kommer att fokusera på hur man lämnar anbud i offentlig upphandling. Inget prat om lagen, inget ESPD, ingen upphandling riktad mot en speciell marknad utan en så generell upphandling som möjligt av något som alla kan förstå eller i alla fall relatera till, säger Marcus Bäckström.

Är lokala företagare i Simrishamns kommun bra eller dåliga på att lämna anbud?
– Jag tycker att våra lokala företagare är bra på att lämna anbud till vår kommun, men jag vill lära dem att bli bättre på att lämna anbud även i andra kommuners upphandlingar. Eller ge förutsättningar för de lokala företagare som fortfarande inte lämnar anbud alls till offentlig sektor att göra just detta, säger Marcus Bäckström.

Näringslivsutvecklare Lars Persson, som har hand om anmälningarna, berättar att det finns platser kvar.

– Jag tycker verkligen att företagarna ska ta chansen. Anmäler sig gör man till mig på lars.persson@simrishamn.se. Det är bra om man tar med sig en egen dator till utbildningen, säger han.

Företagare bjuds in till kurs i upphandling

Upphandlingsnytt

Den 19:e november anordnar Simrishamns kommun en utbildning riktad till företagare som vill lära sig mer om att lämna anbud till den offentliga marknaden. Vi kommer att utgå från en ”riktig” upphandling som annonserats i utbildningssyfte. På utbildningen får du som deltagare först en genomgång av hur ett förfrågningsunderlag blir till internt i kommunen. Därefter får du, om du tar med dig din dator, möjlighet att lämna in ett anbud direkt i kommunens upphandlingssystem – och ställa frågor under tiden om du stöter på problem. Avslutningsvis får du en genomgång av hur processen för utvärdering av anbud, tilldelningsbeslut och avtalsskrivande ser ut internt i kommunen.

Utbildningen hålls av kommunens upphandlingsstrateg Marcus Bäckström och anordnas i samverkan mellan kommunen och lokala företagarorganisationer. Du kan läsa mer om utbildningen på kommunens upphandlingsblogg.

Avtal tecknat
Suckarnas gång (IFK Simrishamn)

Draggning till Marint Centrum 2019 (7 leverantörer)
Interkommunal delningstjänst för att låna och byta (Simrishamn deltog på option och har beslutat sig för att inte utnyttja optionen. Avtal tecknas därför inte.)

Överprövad
Fyllnadsmaterial och schaktmassor 2019-2

Utvärderas
Aktivitetsområde Bergstrands väg

Sopmaskin
Mäklare
Konsult för att ta fram riktlinjer för etableringar
Personlyftar och lyftselar (Kommunförbundet Skåne hanterar)

Annonserade
Konsult för att ta fram förstudie kring nytt ekonomisystem

Nätverksutrustning och tillhörande tjänster
IT-system till barn- och utbildningsförvaltningen (Avrop mot statligt ramavtal)
Hyrtoaletter 2020 (annons inom kort)

Påbörjade, men ej annonserad
Revision av kommunens stiftelser (November 2019)

Läkemedelsautomater (November/December 2019)
Rättsfallsdatabas inkl. kringtjänster (December 2019)
Reparation av Korsavadshallens tak (höst/vinter 2019)
Avspärrning och TA-planer (höst/vinter 2019)
Drift av Tobisviks camping (2020)