Kommunen överklagar gräsklippardom

Jag har skrivit om kommunens köp av gräsklippare tidigare och hur vi resonerat kring detta här:

Gräsklippare för 750 000 kronor?

Redan då skrev jag följande:

Slutligen kommer vi till frågan om vi har gjort rätt eller fel, rent upphandlingsjuridiskt? Det vet vi inte ännu. Jag har gjort närapå 100 upphandlingar sen jag började i kommunen, och jag kan fortfarande inte säga garanterat hur en överprövningsprocess kommer sluta. Upphandlingsjuridiken styrs mycket av rättsfall och hur man bedömt tidigare ärenden, och då ett sånt här ärende inte varit föremål för prövning tidigare (vad jag vet) så har vi inget tidigare rättsfall att luta oss mot. Kanske kommer Konkurrensverket komma fram till att vi gjort rätt, kanske att vi gjort fel. Än så länge har de bara ställt några frågor kring hur inköpet genomförts, efter att ha fått tips från en leverantör som är missnöjd för att hen inte tilldelades kontraktet.

Konkurrensverket har sedan dess avskrivit ärendet, men nu har alltså förvaltningsrätten meddelat att kommunens köp av gräsklippare inte gick korrekt till och ogiltigförklarar därför avtalet. Vilket tar oss till upphandlingsjuridiken. Förvaltningsrätten har i sin dom skrivit att det inte är tillåtet med förnyad konkurrensutsättning från ett ramavtal med en leverantör, och hänvisar till en tidigare dom från Kammarrätten i Jönköping som förbjuder en upphandlande myndighet att ingå ramavtal där förnyad konkurrensutsättning ska tillämpas med bara en leverantör. Förvaltningsrätten har alltså inte prövat om ramavtalet i sig tillåter köp av gräsklippare på det sätt som kommunen valt att tillämpa ramavtalet. Man anger endast ett generellt förbud mot att tillämpa förnyad konkurrensutsättning när ett ramavtal bara har en antagen leverantör.

Kommunens skäl för att överklaga detta kan ni läsa närmare om i vårt yttrande samt i vårt pressmeddelande nedan. Bifogar också förvaltningsrättens dom.

Förvaltningsrättens dom

Pressmeddelande

Överklagan av förvaltningsrättens dom

Med vänliga hälsningar,

Marcus Bäckström
Upphandlingsstrateg