Upphandlingsnytt December

Nedan kan du läsa Simrishamns kommuns upphandlingsnytt för December månad som går ut till alla medborgare i kommunerna i sydöstra Skåne. Texten är lite förkortad i den slutliga versionen men orginaltexten finns att läsa nedan.

Torsdagen den 28:e november deltog kommunens upphandlingsstrateg Marcus Bäckström på Sveriges Offentliga Inköpare Västs konferens ”Hur svårt kan det va?” i Skövde. Förutom att lyssna på många intressanta föredrag och knyta nya kontakter deltog han i en paneldebatt som behandlade Svenskt Näringslivs rapport ”Effektivare offentlig upphandling – mer nytta för pengarna!”. Förutom Marcus var Karin Peedu (Upphandlingsstrateg på Sveriges Kommuner och Regioner), Fredrik Tamm (Seniorkonsult/partner DoubleCheck Consulting AB) och Anton Oskarsson (projektledare Svenskt Näringsliv) med i panelen som modererades av Bo Nordlin (Chefredaktör och grundare av nättidningen Inköpsrådet).

Det blev väldigt intressanta och givande diskussioner om rapporten som deltagarna, naturligtvis, hade olika synpunkter på. Marcus tankar kan ni läsa på kommunens Upphandlingsblogg i inläggen ”Jag kommer från en liten kommun” samt i ett inlägg från juni i år som heter ”Effektivare offentlig upphandling – en kommentar”. Där kan du just nu också få en inblick i hur kommunen arbetar med direktupphandlingar i inlägget ”Så ser det ut i vår direktupphandlingsmodul!” eller så kan du ta del av en filmad utbildning riktad till företagare som vill lämna anbud till den offentliga marknaden i inlägget ”Så lämnar du anbud till den offentliga marknaden”. Gå in på www.simrishamn.se/upphandlingsbloggen och läs mer.

Avtal tecknat
Fyllnadsmaterial och schaktmassor 2019-2 (JKN Entreprenad)

Allaktivitetsområde Bergstrand väg (Antonssons mark och entreprenad)
Sopmaskin (Ströman Maskin AB)
Mäklartjänster (Cronholm & Partners KB)
Konsult för att ta fram riktlinjer för etableringar (Evidens blw AB)
Exploateringskonsult (Svefa AB)
Revision av kommunens stiftelser (Öhrlings PWC AB)
Kaffeautomater till kommunhuset (Jobmeal AB)

Utvärderas
Personlyftar och lyftselar (Kommunförbundet Skåne hanterar)
Nätverksutrustning och tillhörande tjänster
Konsult för att ta fram förstudie kring nytt ekonomisystem
Rättsfallsdatabas inkl. kringtjänster

Annonserade
IT-system till barn- och utbildningsförvaltningen
Ramavtal Anläggningsdykning hamnen
Ramavtal Läkemedelsautomater
Ramavtal bemanning anläggningsarbetare
Hyrtoaletter inkl. tömning och städning

Påbörjade, men ej annonserad
Reparation av Korsavadshallens tak (Vinter 2019)
Avspärrning och TA-planer (Vinter 2019)
Drift av Tobisviks camping (2020)