Antal anbud ökar och antal överprövningar minskar

Hej inköpsfolk och andra spännande människor,

Jag har just ägnat lite tid åt rapporten ”Statistik om Offentlig Upphandling 2019”. En spännande läsning! Nu visar statistiken på en tydlig trend att överprövningarna minskar och antalet anbud per upphandling ökar.

Att öka konkurrensen intresserar i varje affär. Och att få till fler anbud per upphandling är ett idogt och viktigt arbete för varje inköpare. I rapporten ses en liten ökning av anbuden, från 4,1 till 4,3 per upphandling.

Vi på Koncerninköp inom Region Skåne arbetar kontinuerligt med att öka konkurrensen. För andra året i följd är ett av våra mål att ”Öka antal inkomna anbud”. Målet är satt till 4,2 och efter december månad räknar vi med att ha uppnått vårt mål.

Nu till dagens fråga: Vad är dina tips och arbetsmetoder för att öka antalet anbud i upphandlingarna?

Till sist:
jag har lyckats komma över ett trevligt rim som jag vidarebefordrar till er alla

Upphandling är så himla kul
ha nu en riktig fin och härlig jul!

Olle Sanfridsson
Verksamhetsutvecklare vid Koncerninköp, Region Skåne