Upphandlingsnytt Februari 2020

I månadens Upphandlingsnytt informerar vi om det stora antalet ramavtal som löper ut inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter under det kommande året. Det rör sig om flera olika typer av tekniska konsulttjänster, golvarbeten, ventilationsarbeten, byggservice och el-arbeten. Arbetet med dessa är redan påbörjat, och då vi vill säkerställa en god konkurrens har vi redan nu börjat informera allmänheten om vad som är på gång. Kanske känner någon någon som känner någon som är intresserad av att lämna anbud? Då får de gärna höra av sig till mig eller min kollega Frida på upphandlingsenheten i Simrishamn.

Fler aktiviteter kan bli aktuella efter behov under året, till exempel anbudsskola eller liknande. Mer information kommer komma efterhand.

Upphandlingsnytt kan du läsa i sin helhet nedan:

Under år 2020 och början av 2021 löper ett stort antal av kommunens ramavtal för tekniska konsulttjänster ut. Dessa kommer upphandlas på nytt uppdelat på ett antal tillfällen under år 2020. De ramavtal som löper ut först, och därmed är mest prioriterade i nuläget, omfattar till exempel arkitekttjänster, markprojektering, mättjänster, byggadministration och besiktning inom hamnverksamhet.

Under andra halvan av 2020 löper också kommunens ramavtal för byggservice, el-arbeten, ventilationsarbeten och golvarbeten ut. Även dessa planerar vi att upphandla på nytt under våren.

Då vi gärna vill skapa intresse för dessa upphandlingar redan nu uppmanar vi dig som läser detta att vidarebefordra den här informationen till släkt och vänner som är verksamma inom branscherna som nämns. Om de har frågor kring hur de gör för att lämna anbud eller vad som är viktigt att tänka på vid offentlig upphandling generellt finns det mycket matnyttig information på upphandlingssidorna på Simrishamns kommuns hemsida. Där kommer vi också lägga upp mer information om upphandlingarna löpande under året.

Avtal tecknat
Konsult för att ta fram förstudie till nytt ekonomisystem (Herbert Nathan & Co)

Rättsfallsdatabas inkl. Kringtjänster (JP Infonet AB)
IT-system till Barn- och utbildningsförvaltningen (SchoolSoft AB)

Överprövad
Nätverksutrustning och tillhörande tjänster

Utvärderas
Ramavtal anläggningsdykning hamnen

Ramavtal läkemedelsautomater
Hyrtoaletter inkl. tömning och städning
MM-plan för Kivik

Annonserade
Begagnad transportbil till kostenheten

Påbörjade, men ej annonserad
Drift av Tobisviks camping (2020)

Tekniska konsulttjänster (flera områden, våren 2020)
Golvarbeten (vår 2020)
Ventilationsarbeten (vår 2020)
Byggservice (vår/sommar 2020)
El-arbeten (vår/sommar 2020)
Ramavtal datorer och tillhörande utrustning (våren 2020)