Bidra till förenklingsarbetet i Göteborg!

I förra veckan fick jag kontakt med Linnea Söderström på Inköp och upphandling i Göteborgs stad. Hon berättade lite om deras arbete med att förenkla sina upphandlingsdokumentmallar. Tanken med förändringen är att ge potentiella anbudsgivare en tydlighet över vad affären gäller och i så stor utsträckning som möjligt undvika tunga och svårbegripliga texter. Beundransvärt, tyckte jag! Jag försöker hålla våra egna mallar så enkla som möjligt, men viss juridik är förstås ofrånkomlig.

Därför var det med glädje och intresse som jag läste det utkast till mallar som de nu skickat ut på remiss och vill ha synpunkter på. Väldigt bra! Det dök till och med ( 😉 ) upp en hel del saker som jag inte tänkt på själv ännu och som jag själv kommer jobba in i våra egna mallar vid nästa översyn. Tänk att det kan vara så positivt med samarbete och kunskapsdelning över kommungränserna!

Samtidigt fick jag möjlighet att förhoppningsvis bidra lite till deras arbete genom att ge synpunkter på mallarna. De var väldigt bra redan från början, men jag skickade i alla fall med några tankar på hur man eventuellt skulle kunna utveckla/förenkla dem ännu mer. Det ska bli spännande att se det färdiga resultatet.

Jag uppmanar er alla som jobbar med upphandling att ta chansen och ta del av mallarna och ge synpunkter på dem. Som sagt är de ute på remiss just nu, och jag kommer därför hålla mina synpunkter för mig själv. Men om ni vill ta del av mallarna så kontaktar ni linnea.soderstrom@ink.goteborg.se. Sista dag att svara och ge synpunkter är den 21 februari.