mars 2020

10 tips för att förbättra dina upphandlingar

Efter att ha jobbat ett tag i Simrishamn har vi löpande gjort förändringar i våra upphandlingsunderlag, våra rutiner och hela vårt arbetssätt i kommunen. Här tänkte jag dela med mig av 10 förändringar vi har gjort som särskilt lett till förbättringar i våra upphandlingar, både stort och smått. Utbilda proaktivt Att utbilda brett i upphandlingsrelaterade […]

Små och medelstora företag behövs!

Som rubriken säger – vi behöver få in fler små- och medelstora företag i våra upphandlingar. Men vad krävs för att lyckas med detta? Vilka hinder finns? Och vad gör vi redan idag, samt skulle kunna göra bättre? Det tänkte jag gå igenom i det här inlägget. Förra veckan var jag och min kollega Frida […]

Så lurar… ehm, nudgear ni era verksamheter att ställa högre miljökrav

Jag ingår i ett projekt som heter ”Hållbar utveckling Skåne” tillsammans med andra kunniga upphandlare, miljöstrateger och liknande som är verksamma i södra Sverige. För att hålla kontakten och kunna löpande diskutera frågor använder vi oss av en Teams-grupp. I denna Teams-grupp la Marja (Boström, projektledare för projektet) för några dagar sen upp en länk […]

Alla krav är bör-krav

En trend jag tycker mig ha kunnat utläsa den senaste tiden är ett utökat förespråkande av användning av enbart ska-krav i offentliga upphandlingar. ”Berätta vad ni vill ha och utvärdera sen på lägsta pris”. Om man vet vad man vill ha, varför ska man då betala mer för någonting som är bättre? Om man vill […]

Beslutsunderlag vid upphandlingar av kommunövergripande kontrakt

Vid kommunövergripande upphandlingar (här avses enskilda kontrakt där kostnaderna ska fördelas på flera förvaltningar, inte kommunövergripande ramavtalsupphandlingar – dessa beslutas av kommunstyrelsen) kan det ibland vara svårt när beslut ska fattas då beslutet påverkar så många olika budgetar och det därmed är många olika personer som ingår i beslutsprocessen. Förutsättningarna på de olika förvaltningarna kan […]