Så lurar… ehm, nudgear ni era verksamheter att ställa högre miljökrav

Jag ingår i ett projekt som heter ”Hållbar utveckling Skåne” tillsammans med andra kunniga upphandlare, miljöstrateger och liknande som är verksamma i södra Sverige. För att hålla kontakten och kunna löpande diskutera frågor använder vi oss av en Teams-grupp.

I denna Teams-grupp la Marja (Boström, projektledare för projektet) för några dagar sen upp en länk till en rapport som heter ”Vägledning för att ställa offensiva miljökrav i upphandlingar av fordon och transporter”. Eftersom vi i vår organisation ska ha ett möte om just detta imorgon (fredag 13/3 2020) så passade det väldigt bra. Att rapporten gav väldigt konkreta och bra tips var också bra. Väldigt genomarbetat och genomtänkt hela vägen från varför kraven ställs till vilka effekter det kan få och hur enkla de ska vara att följa upp.

Rapporten hittar ni här. Men det var inte den huvudsakliga anledningen till det här inlägget. Det var en formulering i rapporten. På sidan 3 kan man läsa följande:

En klok idé! Och det fick mig att tänka på ett annat exempel på ”beteendeekonomi”, som jag tror att jag läste första gången i Levitt & Dubners bok ”Freakonomics”. Det handlar om vin och jag kommenterade det i vår Teams-grupp enligt nedan:

Eftersom en av grunderna i nudgeing är att du ska hjälpa personer att välja utifrån att det ska bli bra för de själva så kanske just exemplet med vin inte är så relevant i sammanhanget. Men nudgeing får väl anses vara en del av det som tidigare kallades ”beteendeekonomi” (vilket ”nobelprisades” så sent som 2017) och mycket av det man kan lära sig från detta ämnesområde går också att tillämpa för att hjälpa folk.

Det visar sig nämligen att vi människor är ganska ”dumma” och gärna sätter saker i relation till varandra när vi fattar beslut. Och det kan ju vara bra att känna till, oavsett om man ska köpa vin eller om man ska hjälpa verksamheten att göra mer miljömedvetna val.

Ett konkret exempel skulle kunna vara att inte bara presentera en ”billig” bil och en ”miljövänlig” bil i kommunens avtalsdatabas – presentera istället en ”billig” bil, en ”miljövänlig” bil och en ”extra miljövänlig” bil. Även om väldigt få verksamheter kommer att välja den senare, så är jag övertygad om att en högre andel kommer välja mellanalternativet än tidigare.