Upphandlingsnytt April 2020

Vad leder Coronaviruset till för kommunens upphandlingsverksamhet? En hel del. De senaste veckorna har mycket tid gått åt till att informera förvaltningarna när leverantörer av olika typer av sjukvårdsmaterial och hygienprodukter meddelar leveransproblem, prishöjningar och liknande. Många av kommunens leverantörer levererar både till kommunen och till regionen, och då går av naturliga skäl Region Skåne före när leveranserna är begränsade.

Utöver ovan diskuteras frågor som force majeure, möten på distans och hur vi kan stötta upp det lokala näringslivet. Men samtidigt flyter den vanliga inköpsverksamheten på också, vilket du kan läsa om nedan.

Avtal tecknat
Ramavtal läkemedelsautomater (Evondos AB)
Mobilt elverk (Olssons Elektromekaniska AB)
Solsoffa (Vestre Sverige AB)
Pappersplockning och tömning (Samhall AB)
Midjestyrd traktorgrävare (Lannen Traktor AB)

 Överprövad
Nätverksutrustning och tillhörande tjänster

Utvärderas
Konsult för att ta fram vägvalsstudie till Simrishamns hamn
Ramavtal tekniska konsulttjänster, delupphandling 1 (flera områden)
Inventering av kulturmiljöer

Annonserade
Traktor
Internetaccess
Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark

Påbörjade, men ej annonserad
Drift av Tobisviks camping (Vår-sommar 2020)
Tekniska konsulttjänster (flera områden, vår-sommar 2020)
Golvarbeten (vår 2020)
Ventilationsarbeten (vår 2020)
Byggservice (vår/sommar 2020)
El-arbeten (vår/sommar 2020)
Ramavtal datorer och tillhörande utrustning (vår 2020)
WAN-tjänster (vår 2020)
Dieseldriven flakbil med kran (vår 2020)
Ramavtal bemanning anläggningsarbetare (vår 2020)
Överföringsledning Kivik-Brösarp etapp 3 schaktfri förläggning (vår 2020)
Nybyggnad läkemedelsrening Sankt Olofs vattenverk (vår 2020)