Alla upphandlare ska spela Power Grid

Jag vill minnas att jag på den gamla bloggen hade ett inlägg som behandlade varför upphandlare bör spela mer brädspel. I dessa isoleringens tider har det blivit en hel del spelkvällar med familjen (Pandemic är ett bra tips som passar de flesta och som man väl får säga ”ligger i tiden”) och påskhelgen brukar alltid innehålla minst en spelkväll.

I detta inlägg tänkte jag inte skriva för långt om brädspel generellt eller varför det kan vara en idé att som upphandlare spela mer brädspel. Istället tänkte jag presentera ett av de bästa spelen som någonsin tillverkats och som har spelats regelbundet här hemma de senaste 10 åren.

Power Grid

Power Grid är ett spel för 2-6 spelare (bäst med 4-6), rekommenderat från 12 år. Kortfattat går spelet ut på att tillgodose så många städer med energi som möjligt. Detta gör man genom att köpa kraftverk (ger energi), genom att köpa resurser (driver kraftverken) och genom att placera ut städer på en karta (ger inkomst). Inkomsten man får från städerna används för att köpa nya kraftverk och resurser som ger dig möjlighet att placera ut fler städer som ger dig en högre inkomst som… ja, ni fattar. Flest städer i slutet av spelet vinner.

Spelet är indelat i fem faser, där tre får ses som de huvudsakliga faserna som utgör själva spelet: Köp kraftverk, köp resurser, bygg städer. Låter enkelt? Det är det också. Power Grid är ett av de där sällsynta spelen som går snabbt att lära sig spela men som tar lång tid att bemästra. Kanske inte lika lätt att lära sig som Monopol, men nästan. Och kanske inte lika svårt att bemästra som schack, men inte långt ifrån. Spelet innehåller väldigt lite tur och en duktig spelare vinner nästan alltid över en nybörjare. Precis som det ska va.

Vad är det då som gör att jag tror att just Power Grid är ett lämpligt spel för inköpare och upphandlare? Jo, för att det finns många inköpsrelaterade insikter man måste göra för att bli bra på spelet. Jag går igenom dessa samtidigt som jag beskriver spelets olika faser i detalj nedan.

Först. Köpa kraftverk. Låter enkelt men det är det inte. Kraftverken är indelade i fem olika kategorier beroende av vilket bränsle de drivs med – Kol, Olja, Uran, Avfall eller Vindkraft. Varje kraftverk har ett pris i övre vänstra hörnet som är det lägsta priset man måste betala för att få lov att köpa det. Vanligtvis blir priset dock högre än så, då det faktiska priset bestäms genom ett auktionsförfarande mellan spelarna. Är två spelare båda i desperat behov av ett kraftverk som ger ström till just tre städer? Då kommer priset bli högt. Har alla spelare utom du själv brist på pengar att handla för? Då kan du passa på att köpa ett kraftverk billigt.

Insikt 1: Priset på en vara är inte bara beroende av kostnaden för att producera den. Priset på en vara är också beroende av vad marknaden är villig att betala för den.

Efter att spelarna har köpt kraftverk är det dags att köpa resurser till kraftverken. Som jag nämnde ovan finns det fem olika resurser varav fyra måste köpas (den femte resursen, vindkraft, är gratis). Varför är detta viktigt? Jo, för varje resurs är en egen begränsad marknad i sig. De första tre oljefaten du köper kostar 1 kr per fat. Efter det kostar nästkommande tre oljefat 2 kr per fat. Sen 3 kr per fat. Och så vidare. Samma mekanism gäller för alla resurser. Eftersom resurserna handlas på samma marknad av alla spelare innebär detta att om du är ensam med att ha kraftverk som drivs på olja så kommer du förmodligen kunna köpa detta billigt. Om alla andra spelare har kraftverk som drivs av kol kommer det däremot bli dyrt för dem att driva sina kraftverk.

Insikt 2: Kostnaden för en vara styrs av tillgång och efterfrågan.

Insikt 3: Kostnaden för en vara är inte enbart inköpspriset. Det är hela livscykelkostnaden.

Slutligen. När du har köpt kraftverk och tillräckligt med resurser för att driva kraftverket är det dags att placera ut städer som kraftverket ska ge energi till. Ju fler städer du kan ge energi till, desto högre blir din inkomst. Varje plats på spelbrädet kan (i alla fall inledningsvis) bara ha en stad från en spelare. Eftersom det är olika dyrt att bygga på olika platser på spelbrädet är det viktigt att expandera före andra spelare – det gör att du kan bygga städer på de mer eftertraktade, billiga platserna medan övriga spelare får bygga på de mindre eftertraktade och dyrare platserna.

Insikt 4: Värdet på en vara styrs inte bara av livscykelkostnaden, utan även av de (monetära) mervärden som varan kan realisera.

Detta är kärnan i det som är Power Grid. Det som gör dessa tre relativt enkla spelfaser så intressanta är att allt du gör måste hänga ihop. Köper du ett för dyrt kraftverk har du inte tillräckligt med pengar för att placera ut städer som kan generera inkomst. Ett till synes billigt kraftverk kan bli dyrt om det krävs många och dyra resurser för att driva det. Ett enskilt kraftverk som driver 5 eller 6 städer kan bli i princip hur dyrt som helst om alla är intresserade av det, men kan i längden bli billigt om du kan driva det med billiga resurser och använda det för att generera ström till fler städer. Har du å andra sidan placerat ut en massa städer i förväg och vill köpa ett kraftverk som kan driva alla dessa så kan du räkna med att övriga spelare kommer göra allt de kan för att hindra dig – förmodligen har dessa tillräckligt med pengar för att bjuda över dig om de inte lagt en lika stor del av sin inkomst på att bygga nya städer.

Insikt 5: Hur du agerar i enskilda situationer styrs inte bara av vad som är optimalt för dig själv. Det styrs också av hur omvärlden agerar, eller förväntas agera.

Jag hoppas att detta inlägg var av intresse och att det kan hjälpa fler att få upp ögonen för detta fantastiska spel! Om inte SOIs årskonferens hade blivit flyttat hade jag faktiskt planer på att försöka dra ihop en grupp med upphandlare och spela Power Grid tillsammans en kväll. Och då inte bara för att komma till nya insikter i sitt inköpsarbete, utan framför allt för att det är så otroligt roligt. Jag hoppas att det kan finnas möjlighet att hålla en sådan träff i Luleå nästa år istället!

Insikt 6: Brädspel är en väldigt rolig form av umgänge. Spela mer brädspel!