Upphandlingsnytt Maj 2020

På grund av platsbrist i månadens Österlenmagasin finns ingen inledande text i månadens upphandlingsnytt. I gengäld skrivs det istället om Årets inköpare i anslutning till våra pågående och planerade upphandlingar.

Avtal tecknat
Konsult för att ta fram vägvalsstudie till Simrishamns hamn (Trivector Traffic AB)
Inventering av kulturmiljöer (Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige)
Schemaläggningsprogram för grundskola och gymnasieskola (Skola24)
Lastväxlare till traktor (OP Maskiner)
Internetaccess (Tele2 Sverige AB)
Policy för huvudmannaskap för allmän platsmark (NAI Svefa)

Överprövade

Utvärderas
Ramavtal tekniska konsulttjänster, delupphandling 1 (flera områden)
Dieseldriven flakbil med kran
Arbetsledare för extratjänster inom fornvård och arkeologi
Traktor

Annonserade
Uppdragsutbildning fritidspedagog
Färskt kött 2020
Överföringsledning Kivik-Brösarp etapp 3 schaktfri förläggning
Nybyggnad läkemedelsrening Sankt Olofs vattenverk

Påbörjade, men ej annonserad
Drift av Tobisviks camping (Vår-sommar 2020)
Tekniska konsulttjänster (flera områden, vår-sommar 2020)
Golvarbeten (vår 2020)
Ventilationsarbeten (vår 2020)
Byggservice (vår/sommar 2020)
El-arbeten (vår/sommar 2020)
Ramavtal datorer och tillhörande utrustning (vår 2020)
WAN-tjänster (vår 2020)
Ramavtal bemanning anläggningsarbetare (vår 2020)
Redovisnings- och verksamhetsrevision (vår 2020)