(Powerpoint) Utbildning om upphandlingar för politiker i Simrishamn

Ikväll har jag via Microsoft Teams genomfört en 30 minuter lång utbildning för ”Alliansgruppen” i Simrishamns kommun. Cirka 40 politiker deltog i utbildningen som berörde främst direktupphandlingar, men även vårt inköpsarbete generellt. Utbildningen följdes av frågor och svar samt diskussion.

Följande Powerpointpresentation använde jag vid utbildningen:

lagen-om-offentlig-upphandling-alliansen_2020-05-19

Mer detaljerat ville jag att politikerna skulle få med sig svar på följande frågor när jag tog fram presentationen:

  • Varför gör vi direktupphandlingar?
  • Vem/Vad bestämmer hur direktupphandlingar får lov att göras?
  • Hur beräknas beloppen vid direktupphandling?
  • Hur ser våra egna riktlinjer för direktupphandlingar ut?
  • Hur skiljer vi oss från närliggande kommuner?
  • Hur jobbar vi med direktupphandlingar ”i praktiken”?
  • Vem ansvarar för vad i en direktupphandlingsprocess?
  • Hur säkerställer vi att kommunstyrelsens riktlinjer följs?
  • Hur passar direktupphandlingar in i kommunens övergripande inköpsarbete?
  • Vilka områden är viktiga att fokusera på om vi vill utveckla kommunens inköpsarbete ytterligare?

Det är vid såna här tillfällen det är tacksamt att ha en blogg med gamla inlägg om direktupphandlingsarbetet i kommunen som man kan hänvisa vidare till för de som vill fördjupa sig ytterligare, samtidigt som man ganska snabbt kan ge en grundläggande bild av vårt arbete genom en muntlig presentation.

Jag tror jag vid något tillfälle har skrivit att det är viktigt att vi har tydliga regler för hur kommunens inköpsarbete ska bedrivas, och att alla parter känner till dessa regler. Sådana här tillfällen till dialog med grupper som inte vanligtvis kommer i kontakt med upphandlingsprocessen men ändå har en viktig roll i den är därför extra viktiga att ta på allvar.

Såhär ser våra riktlinjer för direktupphandling ut i kortformat förresten: