Upphandlingsnytt Juni 2020

Simrishamns kommun har en hel del upphandlingar som kommer annonseras nu innan sommaren. Vi kommer därför så långt det är möjligt att tillämpa en längre annonseringstid för dessa upphandlingar. Detta gör vi dels för att säkerställa att alla intresserade anbudsgivare hinner ta del av upphandlingsunderlagen och dels för att undvika att sista dagen för att lämna anbud inträffar under semesterveckorna i juli och början av augusti. Vi ber samtidigt om förståelse för att det kan ta lite längre tid än vanligt att besvara era frågor som inkommer i våra upphandlingar. Alla inkomna frågor kommer naturligtvis att bli besvarade i god tid innan sista dag att lämna anbud.

Avtal tecknat
Ramavtal tekniska konsulttjänster, delupphandling 1 (Ett 20-tal olika leverantörer)
Dieseldriven flakbil med kran (BilBengtsson)
Arbetsledare för extratjänster inom fornvård och arkeologi (Drakängen Natur och Trädgård)
Traktor (Swedish Agro)
Uppdragsutbildning fritidspedagog (Högskolan Kristianstad)
Trådlösa åtkomstpunkter (Telenor Inpli AB)

Överprövad

Utvärderas
Färskt kött 2020
Överföringsledning Kivik-Brösarp etapp 3 schaktfri förläggning
Nybyggnad läkemedelsrening Sankt Olofs vattenverk
Ledningsinspektion och högtrycksspolning

Annonserade
Tekniska konsulttjänster VA
Kommunikationstjänster
Redovisnings- och verksamhetsrevision
Relining Horsahallen

Påbörjade, men ej annonserad
Drift av Tobisviks camping (sommar 2020)
Ventilationsarbeten (sommar 2020)
Byggservice (sommar 2020)
El-arbeten (sommar 2020)
Glasmästeriarbeten (Höst 2020)
Ramavtal datorer och tillhörande utrustning (sommar 2020)
Ramavtal bemanning anläggningsarbetare (sommar 2020)