juli 2020

8 år sammanfattade i ett förfrågningsunderlag

En upphandlingsprocess är intressant och utvecklande på många sätt, under förutsättning att den sköts strukturerat och med inblandning av både upphandlare och av de som ska använda det som upphandlas. Jag tänkte i kommande inlägg skriva lite om några av de upphandlingsprocesser vi genomförde under första halvåret 2020, som nu börjar bli helt klara. Jag […]

Sex månader i en liten kommun

Jag har skrivit ett antal inlägg tidigare om hur en mindre kommun skiljer sig från en större kommun när det gäller hur upphandlingsverksamheten organiseras. I en större kommun finns det goda möjligheter att bli specialiserad mot en specifik bransch (till exempel IT-branschen, eller transportbranschen) eller inom ett specifikt verksamhetsområde (till exempel miljökravställning eller avtalsuppföljning). I […]