Så kommer du igång med hållbara upphandlingar

Ibland så känner jag att det här med offentlig upphandling blir lite för stort och svåröverblickat. Att komma igång med hållbarhet handlar till exempel inte bara om att en upphandlare ställer ett krav i en upphandling – kravet måste ställas eller kvalitetssäkras av en hållbarhetsstrateg, det måste finnas stöd från högsta ledningen för de ökade kostnader kravet eventuellt kan medföra, kravet måste följas upp, de som i slutändan ska använda avtalet måste känna till det och hur det tillämpas, och så vidare. För att på ett trovärdigt sätt kunna hävda att man är en organisation som jobbar aktivt med hållbarhet i sina upphandlingar krävs det mer än att man har en hållbarhetsmedveten upphandlare – man måste vara en inköpsmogen organisation.

Finns det då något enkelt sätt för att synliggöra detta, vad som faktiskt krävs för att hållbarhet ska bli något som genomsyrar hela inköpsprocessen, från ledningsbeslut till avtalsuppföljning? Ja, nu finns det det. För några månader sedan hade jag ett möte med bland andra Gustav Green, projektledare vid länsstyrelsen i Värmland. De jobbade med ett projekt med fokus på att stödja och vägleda värmländska kommuner till mer energi- och klimatsmart upphandling. Superbra, tyckte jag, och vi hade ett givande möte där vi delade våra respektive organisationers erfarenheter med varandra.

I veckan hade jag kontakt med länsstyrelsen i Värmland igen. De hade nu tagit fram en enkel folder som på två A3-sidor sammanfattar allt en organisation behöver veta för att komma igång med hållbara upphandlingar. Jättebra, tycker jag! Foldern sammanfattar alla aktiviteter som krävs för att hållbar upphandling ska fungera på ett föredömligt sätt, till exempel:

  • Detaljerat exempel från en specifik bransch (fordon/transport)
  • Sammanfattning av processen från styrning till avtalsuppföljning.
  • Detaljerad beskrivning av vilka roller i kommunen som behöver bli inblandade i arbetet, samt hur ansvarsfördelningen varierar under olika delar processen.
  • Checklista med vilka uppgifter som behöver göra.
  • Tips från andra organisationer.
  • Goda exempel att lära mer av.

Nu blir det plötsligt lätt att se vilket svårt och långsiktigt arbete det kan vara att göra verkliga framsteg genom offentlig upphandling. Men det blir också mycket lättare för beslutsfattare att se och ta till sig vad som faktiskt krävs och vilken potential det finns om man faktiskt lägger resurser på det. Mycket bra!

Jag har fått tillåtelse att dela materialet här, så ladda ner, läs och dela i er organisation!

Vägledning