Tilldelningsbeslut i upphandling av Tobisviks Camping

I början av sommaren skrev jag om hur vi fokuserat på resultat, uppföljning och hållbarhet i vår upphandling av drift av Tobisviks camping. Upphandlingen är nu utvärderad och tilldelad och det blir den befintliga entreprenören, Fritid Österlen, som får behålla uppdraget i ytterligare 5 år (2021-10-01 – 2026-09-30).

Ystads Allehanda har skrivit en bra artikel om upphandlingen:

Efter att Simrishamns kommun under lång tid jobbat fram ett koncept som ska funka har en upphandling genomförts under sommaren.

Nu är det klart vilka som ska driva Tobisviks camping de kommande fem åren. Det blir den nuvarande entreprenören, Fritid Österlen, som får fortsatt förtroende i fem år.

– Det känns jättebra. Jag är ju mer eller mindre uppväxt med anläggningen och den är hjärtat i hel vår verksamhet, säger Ola Ambuhm, vd på Fritid Österlen.

Fritid Österlen driver, förutom Tobisviks camping, även anläggningar i Trelleborg, Falsterbo och Barsebäck.

– Vi utgår från Simrishamn för alla anläggningar med bokningar, kontor och personal som är här. Så det är kul att vi kan behålla det i Simrishamn, säger Ola Ambuhm.

På kulturförvaltningen är man nöjd med utfallet av upphandlingen:

– Vi har under upphandlingsprocessen lagt mycket tid på att definiera vilken kvalitetsnivå vi förväntar oss för campingen under avtalstiden. Genom avtalsvillkoren säkerställer vi till exempel att campingen fortsatt kommer upprätthålla nivån fyra av fem stjärnor hos organisationen Svensk camping, säger Anders Johnsson, kultur- och fritidschef.

I upphandlingen kom det in tre anbud. Fritid Österlen uppfyllde samtliga kvalitetskrav i kommunens förfrågningsunderlag och erbjöd kommunen den högsta ersättningen. Något som gjorde att företagets anbud valdes.

– Fritid Österlen har i sitt anbud åtagit sig att miljöcertifiera campingen under avtalsperioden. Vi har också ställt krav på att antagen anbudsgivare ska arbeta gemensamt med kommunen för att säkerställa att personer som står långt från arbetsmarknaden kan få sysselsättning, Lotta Hildebrand (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Arbetet för kommunens del är förstås inte klart bara för att tilldelningsbeslut meddelats. Fram till den 24:e september gäller avtalsspärren, och sen väntar avtalstecknande och diskussion kring uppstart under förutsättning att upphandlingen inte blir överprövad. Sen är där väsentliga delar i avtalsvillkoren som behöver säkerställas vid vissa tidpunkter under avtalsperioden, utöver det allmänna samarbetet kring alla löpande frågor.

Upphandlingsarbetet må till stor del vara avslutat när avtal är tecknat, men för att upphandlingens resultat ska bli lyckat krävs rätt förutsättningar även under avtalsperioden – för att följa upp ett avtal krävs tid, kunskap och rätt förutsättningar för de personer som ska samverka med leverantören under avtalstiden. Även om det är svårt för en upphandlare att skapa mer tid i verksamheterna, så kan rätt förutsättningar skapas genom hur vi utformar våra avtalsvillkor och rätt kunskap kan skapas genom att hålla internutbildningar. Det går aldrig nog att understryka att arbetet efter avtalstecknande är minst lika viktigt som det innan avtalstecknande.

I det här fallet tror jag att det finns alla förutsättningar för att lyckas, så det ska bli kul att följa campingens utveckling de närmaste 5 åren.