Lyckas följa upp miljökraven, e-handel och marknadsdialog

Kanske en lite spretig rubrik men så är det också en ganska spretig dag. Kan ju dela med mig här då det ändå ger en intressant inblick i en upphandlares vardag. Det är inte utan att man ibland känner sig lite splittrad.

9.00 – 10.00 Lyckas följa upp miljökraven
Inom ramen för projektet ”Hållbar upphandling i Skåne” har jag fått möjlighet att hålla ett föredrag via teams på temat ”Lyckas följa upp miljökraven” tillsammans med Camilla Alfredsson från Helsingborgs stad för ett 50-tal deltagare via Teams. Superkul. I presentationen kommer jag fokusera på vilka frågor man måste kunna svara på för att det ska gå att få igenom miljökrav i sina upphandlingar, samtidigt som man också kan säkerställa att de får verkligt genomslag i avtalen under avtalstiden. Jag kommer presentera lite modeller och mallar som vi använder oss av i Simrishamn för att effektivisera vårt arbete, och avsluta med några exempel på upphandlingar där vi lyckats bra eller mindre bra just när det gäller miljökravsbiten.

Powerpointen kan du ladda ner på följande länk: presentation-marcus-slutlig

Själva presentationen kan du se i efterhand här.

10.30 – 12.00 Kravställning e-handelsmodul till nytt ekonomisystem
Simrishamns kommun håller tillsammans med Tomelilla, Sjöbo och Skurup på att genomföra en gemensam upphandling av nytt ekonomisystem. Som en del i det arbetet har jag fått huvudansvar för den biten som rör e-handel och inköp/faktura. Till min hjälp har vi en extern konsult, en intern, samordnande projektledare samt minst en representant från respektive kommun. Totalt blir vi 8 personer som ska jobba med e-handelsmodulen från kravställning hela vägen fram till införande och förvaltning under avtalstiden, och det ska bli oerhört roligt.

Bilden visar schematiskt vad som är viktigt att tänka på när man ska definiera vad som menas med ett ”bra” e-handelssystem. Användarna ute i organisationen måste såklart tycka att det är användarvänligt, vilket dels handlar om hur systemet är uppbyggt men också kring i vilken utsträckning de som administrerar systemet och vi som arbetar med upphandling har möjlighet att göra det tillgänglig och enkelt att använda. För att det ska bli riktigt bra är det viktigt att redan nu sätta sig ner och fundera kring vilka processer som systemet ska stödja när det väl är på plats.

Pilarna och de svarta delarna i bilden är mitt försök att beskriva infrastrukturen bakom systemet, med vår lokala TEIS, PEPPOL-nätverket och accesspunkter för leverantörerna. Kanske lite väl enkelt för en som är väl insatt i det, men ändå tillräckligt för att kunna beskriva hur flödena ser ut mellan vårt e-handelssystem och leverantörernas ekonomisystem.

13.00 – 13.30 Förinspelning av presentation till Energitinget
Den 6 oktober ska jag prata på Skånes energiting på temat ”marknadsdialog i praktiken”. På grund av privata omständigheter kan det vara så att jag med kort varsel kommer behöva ställa in det mötet, så därför ska jag och projektledaren förinspela min presentation så att det finns en backup om det skulle bli så.

I presentationen kommer jag gå igenom en faktisk upphandlingsprocess med särskilt fokus på de olika delar av processen där man på något sätt för extern (eller intern) dialog. Medverkar gör även moderator Marie-Louise Berg (SKL Kommentus AB) och Anders Vedin (Klippans kommun) samt representanter från företagarsidan.

Om du vill lyssna så kan du anmäla er via den här länken: https://kfsk.se/konferens/kurs-konferens/energitinget-2020/. Jag kommer också dela presentationen här på bloggen någon gång efter den 6:e oktober.

Avslutning
Mycket som händer nu under hösten, även om det nog får vara uppehåll ett tag sen när det gäller föredrag. Även om det är oerhört givande för mig personligen att få möjlighet till dialog med personer från andra organisationer, så märker man att det börjar bli lite för mycket när man ska påbörja ett föredrag och inte kan komma på om man skulle prata om marknadsdialog eller digitalisering.