oktober 2020

Den hållbara upphandlingprocessen i Skåne – Slutkonferens

Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne – Slutkonferens Idag var vi ett litet gäng i Simrishamn som följde slutkonferensen för Marja Boströms projekt ”Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne”. Det var, förutom jag, min upphandlarkollega Frida, Annica som är biträdande kostchef, Jeanette som är kommunalråd samt Pia som är oppositionsråd. Jag ska återkomma till själva projektet, men […]

LIA-praktikant sökes!

Simrishamns kommun får regelbundet förfrågningar om att ta emot duktiga LIA-praktikanter från de olika yrkeshögskolor för offentlig upphandling som finns runt om i Sverige. Kommunen vill gärna ta emot praktikanter då vi ser det som utvecklande både för praktikanten och för oss som organisation. Samtidigt är det inte alltid det passar med hänsyn till tid, […]

Viktiga kärnformuleringar för att kunna bedriva ett hållbart upphandlingsarbete

Du är verksamhetschef med budget- och personalansvar för en mindre verksamhet i kommunen och har fått ansvar för att ersätta en gammal maskin med en ny. Din budget för leasingkostnaden för maskinen är 250 000 kronor per år och normalt tecknar man avtal på 5 år för liknande maskiner. Maskinen används regelbundet av din personal […]