november 2020

Inköpsverksamhetens svarta hål

I veckan läste jag en intressant artikel om årets nobelpristagare i tidningen Forskning och Framsteg (#11 2020). Och då pratar jag inte om det för upphandlare uppenbart intressanta nobelpriset i ekonomi (Om auktionsteori, en bra sammanfattning finns här) utan om nobelpriset i fysik – och upptäckten av ett svart hål i galaxens mitt. Svarta hål […]

E-handel är lösningen på allt

Med ”E-handel” inom offentliga myndigheter avses normalt ett IT-stöd som hjälper de personer i organisationen som ska avropa på ramavtal att hitta rätt produkter från rätt leverantör. Kortfattat innebär det att kommunens beställare får tillgång till en intern webbshop där externa, upphandlade leverantörer kan skicka in prislistor som följer de villkor som överenskommits i avtal. […]

Implementering av nya styrdokument

Igår beslutade Kommunstyrelsen om nya styrdokument för upphandlingsverksamheten i Simrishamns kommun. Det handlar inte om någon omvälvande förändring jämfört med hur vi arbetar idag, men ger oss upphandlare lite ökad möjlighet att styra verksamheterna mot långsiktigt hållbara inköp. När det gäller våra nya riktlinjer för upphandling och inköp så har jag redan behandlat hur vi […]

Lagen om Offentlig Rekrytering (LOR)

Lagen om offentlig rekrytering Lagen om offentlig upphandling, LOU, finns till för att reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel. Om man tittar runt på nätet så är det lätt att förstå varför en lag om offentlig upphandling behövs. Det är stora pengar det handlar om (600-700 miljarder kronor per år, om jag minns rätt) […]