Upphandlingsfrukost 2021-01-15: Nya riktlinjer för upphandling och inköp med tema hållbarhet

I morse hade vi vår första digitala upphandlingsfrukost i Simrishamns kommun. Temat för dagen var genomgång av våra nya riktlinjer för upphandling och inköp samt våra nya rutiner för direktupphandling, med särskilt fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

På mötet deltog cirka 50 interna representanter från kommunen från samtliga förvaltningar. Det är på något sätt fördelen med det digitala formatet, att man kan nå ut till fler (under förutsättning att det går att nå ut när man håller en föreläsning via dator istället för på plats fysiskt). Det som var extra roligt var att ett 20-tal externa representanter också deltog, upphandlingsstudenter från olika delar av landet, upphandlare vid andra upphandlande myndigheter, hållbarhetsspecialister, förtroendevalda och företagare. Jag har fått många värdefulla synpunkter från dessa deltagare, och det kommer att göra att vi kan utvecklas ännu mer framöver.

Tillbaka till själva utbildningen. Som nämnts låg mycket fokus på hur vi ska jobba för att våra upphandlingar ska bli ekonomiskt, ekologisk och socialt hållbara. I bilden ovan syns de områden som kommunen ser som extra viktiga för att detta ska bli verklighet:

  • Ett mål om att få bra konkurrens (minst 3 anbud) i varje upphandling.
  • Att ramavtal används på ett korrekt sätt, enligt villkoren i avtalet.
  • Att avtal följs upp i den utsträckning som krävs med hänsyn till påverkan och risk.
  • Att kostnader under varors och tjänsters hela livscykel beaktas.
  • Att efterfråga miljömärkta produkter där detta är möjligt.
  • Undvika plast och engångsartiklar.
  • Följa upphandlingsmyndighetens baskrav (minst)
  • Ställa krav på arbetsrätt och arbetsmiljö där det är lämpligt.
  • Arbeta med sysselsättningskrav i våra upphandlingar.
  • Säkerställa att upphandlade produkter och tjänster är tillgängliga för alla, oavsett funktionshinder.

Som jag sa på utbildningen är detta inte allt som behöver göras. Men man kommer en bra bit på vägen om man arbetar enligt punkterna ovan. Och det känns bra att förutsättningarna för att göra detta nu förbättrats då så många från organisationen hade möjlighet att delta på utbildningen.

När det gällde konkurrens tog jag till exempel upp ett gammalt blogginlägg, Alla krav är bör-krav, för att visa hur dålig konkurrens eller konstruerade monopol kan påverka priserna i en upphandling. Att använda färre obligatoriska krav och fler bör-krav är en av lösningarna för att göra det möjligt för fler leverantörer att lämna anbud.

Om du vill ta del av Powerpointen så hittar du den här: nya-riktlinjer-och-rutiner_v1-1. Där finns till exempel en hel del länkar som är bra att känna till.

Och så vill jag rikta ett tack till alla som tog sig tid att lyssna på genomgången. Det är alltid roligt att få möjlighet att prata upphandling med er i verksamheten.