(Video, PPT) För att lyckas med kravställning krävs att hela organisationen arbetar mot samma mål

I fredags deltog jag som föreläsare på Tillväxtverkets webbinar ”En bättre samstämmighet ger en bättre hållbar upphandling”. Webbinaret var en del av regeringsuppdraget Hållbar regional utveckling och fokus för webbinaret var vilka drivkrafterna är för att nå samverkan i upphandling, och hur organisationen kan koppla ihop beslutsfattare och utförare.

Mer specifikt gick jag igenom hur vår organisation är uppbyggd, våra nya riktlinjer för upphandling och inköp samt hur vi genom förenkling av våra processer samt med intern och extern uppföljning säkerställer att det som beslutas i våra styrdokument också är det som förverkligas i det dagliga arbetet i organisationen. Jag gjorde detta genom att visa exempel på hur vi jobbar med avtalsdatabasen, direktupphandling, mallar för förfrågningsunderlag, uppföljningsplaner och inköpsbokslut.

Särskilt roligt var det att få prata om vårt inköpsbokslut och vilka justeringar vi gjort för att säkerställa att vår redovisning av genomförda upphandlingar matchar det som våra förtroendevalda beslutat om hållbarhet i våra nya riktlinjer för upphandling och inköp.

Förutom min presentation kan ni ta del av en intressant genomgång av Upphandlingsmyndigheten där de pratar om vilket stöd de erbjuder till upphandlande myndigheter som vill ställa hållbarhetskrav.

Allt som allt en trevlig förmiddag som jag tror blev uppskattad av de cirka 100 deltagare som var med. Jag fick med mig mycket tankar utifrån de frågor som kom in och i diskussionerna som uppstod mellan moderatorn Anna Longueville och övriga deltagare.

Om du vill ta del av webbinaret så finns powerpointunderlag, inspelning av presentationerna samt erfarenheter och reflektioner från deltagarna på länkarna nedan.

Reflektioner från deltagare och PP-presentationer: En bättre samstämmighet ger en bättre hållbar upphandling (padlet.org)

Video av min och Upphandlingsmyndighetens föreläsningar: Lärpass hållbar upphandling – En bättre samstämmighet ger en bättre hållbar upphandling – 20210129 – Miun Play