Gästinlägg: Praktik, Vecka 4

Hej!

Hoppas jag har några läsare med mig fortfarande 😊

Jag har fått många uppmuntrande och fina kommentarer om mitt bloggande, och jag vill rikta ett stort tack till er som läser och till alla fina ord jag fått, det betyder mycket!

Sista veckan i januari har passerat och nu är det dags för en överblick av vecka 4.

Nu har jag genomfört en tredjedel av min praktikperiod och det känns lite märkligt. På ett sätt känns som jag varit i Simrishamn/Borrby bra mycket längre än en månad, samtidigt känns det overkligt att fyra veckor passerat. Jag får väl helt enkelt acceptera att tiden går fort när man har kul!

Denna vecka har varit lite annorlunda då jag hade kursavslut i skolan (TUC) som bestod av en gruppredovisning samt en tentamen i förhandlingsteknik. Jag fick fördela min tid för både skolarbete och praktik till både vardag och helg, vilket inte varit några problem då allt arbete sker på distans.

Det har varit en hel läsning under veckan av olika underlag och rättspraxis, därför har veckan verkligen gått i lärandets tecken.

Min arbetsvecka:

  • Enhetsmöte
  • Anbudöppning av ekonomisystemsupphandlingen som berör flera delar av kommunens arbete
  • Delprojektmöte, kopplat upphandlingen ovan
  • Möte med Sösk (Sydöstra Skånes samarbetskommitté) – Det var trevligt att få höra hur de andra upphandlare i närkommunerna jobbar enskilt inom sin kommun och hur de samverkar gemensamt. Det var verkligen ett glatt gäng och man får verkligen en känsla av att alla samarbetar för att bidra till den goda affären!
  • Utforskat SKL Kommentus ramavtalen som vi är berättigade att avropa ifrån.
  • Genomfört en avropsförfrågning för två transportfordon i samarbete med driftenheten
  • Anmält mig till ett par webinarium som hålls under februari och mars månad
  • Kikat i Upphandlingsmyndigheten nysläppta statistik för offentlig upphandling 2020. Det finns mycket kunskap tillgänglig att hämta från olika organisationer, myndigheter och privata aktörer. Både för att hålla sig uppdaterad och för att vidareutveckla sig.
  • Läst in mig på en pågående överprövning, beslut ska komma inom en snar framtid
  • Fått tillgång till JP-Infonet där jag har navigerat i rättsfalldatabasen. Jag har alltid tyckt att det är intressant att läsa resonemang och domstolens beslut med motivering. Det är ju en vägledning till upphandlaren med många lärdomar men framförallt klarhet i otydligheter och gränsfall som kan uppstå linjen med att genomföra en korrekt upphandling efter stadgarnas praxis.

I vanliga ordning har vi kommit fram till veckans…

Veckans Tema: Kunskap är makt.

Veckans Höjdpunkt: Anbudsöppningen av ekonomisystemsupphandlingen. Spännande med en komplex och omfattande upphandling som denna.

Veckans Reflektion: Vad säger egentligen antalet inkomna anbud per upphandling?

Statistiken från 2020 visar att det är färre anbudsgivare vid upphandling med lägst pris som tilldelningsgrund än upphandlingar med bästa förhållandet mellan pris och kvalitet som tilldelningsgrund. Värt att tänka på är att antalet kontrakterade anbudsgivare varierar kraftigt mellan olika upphandlingar. Vid ramavtal kan det vara väldigt många anbudsgivare som kontrakteras beroende på upphandlingens karaktär.

Till exempel behöver ett stort antal anbudsgivare inte nödvändigtvis tvinga fram samma konkurrenstryck som om färre anbudsgivare hade kontrakterats. En analys av konkurrensen bör därför ta hänsyn till hur stor andel av anbuden som lett till tilldelning av avtal.

Veckans Lärdom/Ahaupplevelse: Konkurrensverket blir registermyndighet.

Den 1 januari 2021 blir det obligatoriskt att annonsera upphandlingar i annonsdatabaser som är registrerade av Konkurrensverket, som blir registermyndighet. Syftet med det nya regelverket är att skapa förutsättningar för att ta fram bättre statistik och att göra den mer tillgänglig genom att den publiceras digitalt.

Toppen! Detta hade förbigått mig.

Veckans tankeställare: Tankeställaren även denna vecka är sammankopplad med veckans tema, kunskap.

Upphandlingens värld är oändlig, upphandlingsarbetet utvecklas och lagar förfinas för att hela tiden driva arbetet framåt i förbättringens tecken för att uppnå bland annat de globala målen för Agenda 2030. Som ny i yrket kan man emellanåt känna sig överväldigad, det gör jag till och från.  Jag känner att det är så mycket mer jag behöver läsa och lära mig för att bli en sådan bra upphandlare som möjligt. Det är lätt att sätta den pressen på sig själv, speciellt om man har höga ambitioner och vill utföra ett så bra jobb som möjligt. Det som jag själv behöver påminna mig själv emellanåt är att det är okej att inte kunna allt, det är en process som tar sin tid, och man lär sig något nytt varje dag. Med tiden kommer erfarenheten och kunskapsbanken fylls ständigt på, därför är det i sin ordning att det finns en del i upphandlingsvärld som jag ännu inte utforskat.

Veckans ser fram emot: Att besluta vad jag ska skriva om i mitt kommande examensarbete.

Min nuvarande idé är att undersöka förbättringspotentialen gällande avtalsuppföljningen i Simrishamn kommun. Att fastställa hur nuläget ser ut och vilka strategier samt åtgärder som krävs för att avtalsuppföljningar ska kunna förbättras inom verksamheten. Det är allmänt känt att tiden inte räcker till i alla lägen och konsekvensen blir att avtalsuppföljningar blir lidande. Därför skulle det vara utvecklande att undersöka om den processen skulle kunna förenklas och på så sätt lättare kunna införas genom rutiner och på så sätt få mer utrymme inom inköpsfunktionen.

Det var allt för denna vecka.

Vill ni kontakta mig för att diskutera något eller är ni i skedet att söka er till upphandlaryrket och vill ställa några frågor? Då får ni givetvis kontakta mig. Lättaste vägen är att skicka ett meddelande på Linkedin (Natalie Seyoum) eller skicka mig ett mejl till natalie.seyoum@simrishamn.se

Vi hörs igen om en vecka 🙂

// Natalie