Gästinlägg: Praktik, Vecka 5

Hej!

 Hoppas alla har det bra i vintervädret 🙂

Förra veckan var väldigt givande. Det har varit många intressanta inslag och arbetsuppgifter.

 Min arbetsvecka:

 • Lyssnat på Tillväxtverkets webbinar ”En bättre samstämmighet ger en bättre hållbar upphandling” som Marcus var delaktig i för drygt en vecka sen (finns länkat i Marcus inlägg från förra veckan)
 • Möte: Behovsanalys och uppföljning potentiell kommande upphandling
 • Svarat på frågor för en pågående upphandling via TendSign
 • Avslutat förfrågningsunderlag och annonserat direktupphandling av serviceavtal storköksutrustning
 • Möte: Med leverantör för ett befintligt ramavtal av arbets- och skyddskläder
 • Examensarbetet, förberedelser och planering
 • Läst en del artiklar och rapporter samt rättspraxis. Spånat runt på Upphandlingsmyndigheten, Upphandling24 och Inköpsrådets hemsidor för att hålla mig uppdaterad samt i inlärningssyfte. Aktuellt just nu är att högsta förvaltningsdomstolen prövar utebliven takvolym
 • Avstämningsmöte med min utbildningsledare Martina Valfridsson och Marcus
 • Tagit del av utvärderingar och tilldelningsbeslut som Marcus arbetet med under veckan
 • Annonserat ut en förnyad konkurrensutsättning via direktupphandlingsmodulen
 • Svarat på inkomna mejl och tagit del av olika dokument gällande både pågående samt avslutade upphandlingar
 • Fortsatt arbeta med förfrågningsunderlaget för vinterväghållningen som ska annonseras i vår

I vanliga ordning har vi kommit fram till veckans…

 Veckans Tema: ”Upphandlingsutbildning för alla”

Veckans Höjdpunkt: Avstämningsmöte med min utbildningsledare Martina Valfridsson och Marcus.

Vi såg tillbaka på mina första fem veckor av praktiken och samarbetet mellan praktikant och handledare.

Martina ställde bra och intressanta frågor till både mig och Marcus som ger reflektion och insikt om förberedelserna inför praktiken samt huruvida kurserna i utbildningen förbereder mig som student för praktikperioden på bästa sätt.

Värt att tänka på är att även om man är väl förberedd inför praktiken så ska dynamiken mellan arbetsplats, praktikant och handledare vara god för att praktiken ska tillgodoses på bästa sätt.

Veckans reflektion: Är jag nöjd med kursinnehållet i min upphandlingsutbildning? Vilka kurser har jag dragit mest nytta av? Är det något jag önskar var annorlunda?

Utbildningen börjar närma sig sitt slut och de teoretiska kurserna avklarade. Det som är kvar är kvarstående på praktiken samt examensarbete.

Jag har därför börjat blicka tillbaka på yrkesutbildningen på TUC och är i processen att summera min studietid. I Maj är dags för redovisning och opponering av examensarbetet samt utdelning av det efterlängtade examensbeviset.

Jag tänkte därför skriva ett litet längre inlägg om utbildningen i nästa veckas inlägg där jag kommer att reflektera över utbildningens innehåll och upplägg, samt lista tips till er som vill ta steget och söka till utbildningen offentlig upphandlare/inköpare.

Veckans Lärdom/Ahaupplevelse: Upphandlingsskola för företag?

Veckans lärdom/ahaupplevelse riktar sig till potentiella anbudsgivare. Som leverantör, särskilt i mindre och medelstora verksamheter, känns det inte alltid så lätt att konkurrera och i slutändan vinna upphandlingar.

Senast för ett par dagar sen så hade jag en konversation med en småföretagare på LinkedIn som berättade om sin upplevelse kring upphandlingar och svårigheter att kunna lämna anbud. Ett stort problem som jag också fått höra tidigare, är att upphandlingarna är omfattande och det kan vara svårt att kunna erbjuda alla tjänster och produkter som upphandlingen kräver. Detta är ju inget nytt fenomen och i Simrishamn kommun arbetas det aktivt i upphandlingsprocessen för att möjliggör deltagande chanserna för verksamhet i mindre skala där det är lämpligt. En lösning till att möjliggöra deltagandet från mindre aktörer är genom att dela upp upphandlingen i mindre delar så att till exempel mindre verksamheter lokalt ska kunna vara med och konkurrera. Kommuner bör ha ett intresse att främja näringslivet och vårda företagsklimatet lokalt. Kommunen behöver därför ta ett ansvar och sörja för att företag av olika storlekar kan ta ett kliv in i upphandlingsvärlden.

Ytterligare en förutsättning som är viktigt är att kommuner och myndigheter är informativa och bjuder in till utbildning. Det är viktigt att hålla en öppen dialog som visar processerna samt riktlinjerna som ligger till grund för upphandlingarna. Vidare är det också viktigt att visa intresserade leverantörer hur det går till att utforma och lämna in ett anbud.

På Simrishamns hemsida finns det en 2,5h lång upphandlingsutbildning publicerad för er som är intresserade av att lära sig mer om upphandlingsprocessen i sin helhet och hur det fungerar specifikt i en kommun. Jag har länkat den nedan.

Upphandlingsutbildning med Marcus Bäckström

En viktig sak att ta med sig här är kommunens synlighet och tillgänglighet i upphandlingsprocessen. Det är viktig att vara att vara informativ men också att vara främjande och tillgänglig för medborgarnas samt leverantörernas frågor i upphandlingsarbetet. Viljan att ständigt utveckla upphandlingsarbetet är en förutsättning.

Här vill jag förena veckans lärdom med veckans tema “upphandlingsutbildning”. Utöver min egen utbildning och kompetens som upphandlare är det alltså viktigt att andra intressenter har kunskap om upphandlingsprocessen. Därför är det av vikt att arbeta för att nå ut till alla inblandade parter. Framförallt en potentiell anbudsgivare och på så sätt bana vägen för en god konkurrens i näringslivet.

Veckans ser fram emot: Presentation av ekonomisystem i en pågående upphandling

Veckans tankeställare: Kommer regeringens utkast till lagrådsremiss som presenterades vid årsskiftet 2020/2021 leda till en förbättring och effektivare överprövningsprocess av offentlig upphandling?

Affärstidningen offentliga affärer har intervjuat Magnus Nilsson som är inköps- och upphandlingskonsult med 20 års branschvana. De frågade honom vad denna lagrådsremiss faktiskt innebär och vilka effekter den kan ge.

Jag har punktar upp en summering av Magnus svar på intervjun nedan:

 • Det förslag som nu presenteras kommer inte minska antalet överprövningar
 • Kan leda till att handläggningstiderna kortas ner något
 • Kommer inte leda till att högre kvalitet eller förutsägbarhet
 • Överlag kommer förändringarna att vara en besvikelse
 • Reformeringen av överprövningsinstitutionen är övertid ett misslyckande
 • De avväganden och förslag som läggs fram är rimliga, med ett par undantag, däremot saknas det helt andra förslag till förändringar
 • Ett positivt inslag i förslaget är att det ska införas ett krav på domstolen ska hantera överprövningar skyndsamt, dock så anges ingen tidsram vilket kan resultera i små förändringar
 • Överprövningar driver idag inte utvecklingen av upphandlingen framåt på samma sätt som de gjorde för 20 år sedan. Givetvis bidrar de till ny praxis, men sammantaget leder de inte till en högre kvalitet i upphandlingarna.

Jag är enig med Magnus. Utifrån begreppet “skyndsamt” som uttrycks i utkastet kan jag inte annat än hålla med att förutsättningarna för en kortare handläggningstid är små. I intervjun ges exempel som kan bidra till en utveckling av överprövningsprocessens. Ett förslag som jag tycker var klokt är att personer som handlägger överprövningarna ska får en större vana av denna typ av mål till exempel genom att färre förvaltningsrätter hanterar överprövningsmål och på så sätt få en specialisering, vilket kan bidra till en effektivare/snabbare process.

Vill ni läsa mer av intervju så hittar ni till artikeln via länken nedan.

Intervju offentliga affärer

Det var allt för denna vecka.

Ni når mig på Linkedin (Natalie Seyoum) eller via mejl: natalie.seyoum@simrishamn.se

// Natalie