Gästinlägg: Praktik, Vecka 6

Hej!

Hoppas alla fått en bra start på veckan.

Nu är jag halvvägs genom praktikperioden och i detta inlägg kommer jag att lägga fokus på utbildningen offentlig upphandlare/inköpare.

Vi börjar först med att titta på min arbetsvecka.

 Min arbetsvecka:

 • Annonserat en direktupphandling
 • Svarat på ett antal frågor under veckan gällande pågående upphandlingar
 • Avstämningsmöte med ekonomienheten
 • Uppdaterat mig i nya policys och rutiner för Simrishamn kommun
 • Läst underlag och bokat ett uppstartsmöte för en kommande direktupphandling
 • Enhetsmöte
 • Deltagit på ett digitalt rättsfallsseminarium
 • Fördjupat mig i entreprenadjuridik med hjälp av föreläsningar online
 • Deltagit på visning av ekonomisystem
 • Öppnat anbud för upphandling av en hjullastare och påbörjat utvärderingen
 • Telefonintervju
 • Avstämningsmöte med Marcus
 • Deltagit på en digital användarutbildning av JP-infonet (Upphandlingsnet)

I vanlig ordning har jag kommit fram till veckans…

Veckans Tema:
Min utbildningstid och vägen till en anställning

Veckans Höjdpunkt
Min första anbudsöppning och utvärdering på en upphandling som jag har ansvar för.

 Veckans reflektion
Summering av min studietid till offentlig upphandlare/inköpare, 425 yhp, TUC Sweden.

Utbildningens innehåll och upplägg
Detta är den första yrkesutbildningen jag läser, sen tidigare har jag erfarenhet från studier på universitet men detta blev något helt nytt.

Jag hade funderat sedan ett par år tillbaka att jag ville gå en utbildning som var yrkesinriktad, frågan var bara vilket yrke. I mitt första blogginlägg så berättade jag hur jag snubblade in på spåret upphandlare/inköpare. Det som kändes extra rätt är att yrket är en kombination av så många delar, ekonomi, juridik, projektledning, hållbarhet, kommunikation och relation med flera.

Det var framförallt lockande att det ingår praktik i utbildning och att det är en två-årig utbildning. Jag blev antagen till TUC Jönköping sommaren 2019, utbildning på distans med närträffar ca två gånger per termin i deras lokaler i Huskvarna.

Varje lärare hade sitt eget upplägg för undervisningen. Det kunde variera från en till tre digitala lektioner per veckan och utöver det ett par handledningar. Vissa kurser hade gruppmoment i form av redovisningar eller grupparbeten. En del kurser hade kunskapskontroller som komplement till tentamen. Vissa examinationer var så kallade “hemtenta” vilket innebär att man fick ett par dagar att skriva tentamen medan andra var en begränsad examination på fyra timmar innan de skulle lämnas in. Det var det typiska inslaget av undervisnings och examinations upplägget.

Då vår klass har haft utbildningen på distans så har upplägget varit bra, nästan alla föreläsningarna har spelats in och publicerats på vår utbildningssida så det har varit tillgängligt även om man inte haft möjlighet att vara med live.

Distansformatet har fungerat bra och för den som önskar att ha en stor flexibel i sin studiegång.

Är jag nöjd med kursinnehållet i min upphandlingsutbildning?
Utbildningen har haft många bra kurser och uppfyller i hög grad den grund som krävs för att förbereda sig väl i yrket. Vi har haft många duktiga föreläsare/lärare och jag är nu när det närmar sig sitt slut mycket nöjd med utbildningen. Givetvis finns det förbättringspotential och det går att framföra genom utvärderingen och samtal med vår utbildningsledare. Senast förra veckan på avstämningsmötet från praktiken fick jag frågan på vad jag ville se annorlunda och fick ge mina synpunkter. Det är jättepositivt att skolan ständigt vill förfina utbildningen och göra den bättre år för år. Förra veckan så diskuterade jag det med utbildningsledaren. Innehållet i utbildningen är bra avvägd och anpassad för yrkesrollen, kärnkurserna är runt 6 veckor långa jag är väldigt nöjd med innehållet i utbildningen.

Vissa kurser önskade jag var längre på grund av eget intresse, men det stoppar inte en att lära sig mer på egen hand. Entreprenadjuridik var en utbildning som lades till i utbildningsplanen efter vi börjat utbildningen då skolan ansåg att det fanns ett intresse och behov på arbetsmarknaden därför gjordes förändringar i studieplanen för att ge utrymme för den. Kursen var två veckor lång och den får gärna bli längre i framtiden för att erbjuda en djupare kunskapinsikt i standardavtalet. Det är absolut något som kommer att vara till användning. En annan utbildning som lades till i utbildningen för ca 1 år sedan var kursen offentlighet och sekretess, vi läste den i november och den har definitivt varit ett viktigt tillägg. Otroligt positivt att skolan varit handelskraftig och gör förändringar där det behövs, det är en vinst för alla parter.

Närträffarna har varit ett positivt inslag och gett ett mervärde till distansformatet. Att träffa sin grupp i klassen och även lärare och utbildningsledare på plats och ha ett par heldagar med undervisning har varit ett bra inslag. Tyvärr så satte pandemin stop för det men det är inget som har påverkat utbildningen i sig negativt. I och med att all högre utbildning övergått till distansundervisning har vi snarare haft en fördel då vi redan använde det formatet, så det blev ingen omställning för oss som studenter.

Ett annat kvitto på att utbildningen ger är bra teoretiskt förberedelse är att min handledare har upplevt att jag haft en god kunskapsnivå när jag påbörjade praktiken.

Vilka fem kurser har jag dragit mest nytta av?
Inköp och upphandlingsprocessens olika steg
Upphandlingsjuridik, 20 yhp
Entreprenadjuridik, 10 yhp
Strategiskt inköp och upphandling, 30 yhp
LIA 2 – Analys av upphandlingsprocessen, 60 yhp
(5 yhp = 1 veckas studier)

Tips och råd till er som vill in i yrket

 • Ta reda på vad yrket innebär genom att söka efter information på internet.
 • Är du intresserad av den offentliga sidan så ta dig in på kommuners hemsidor och läs om deras upphandlingsarbete, titta på annonserade upphandlingar och bilda dig den egen uppfattning av vad som krävs och hur yrket ser ut.
 • Har du ett intresse för de delar som yrket kräver? Det är viktigt för att framförallt ta sig igenom utbildningen men också för att trivas i rollen.
 • Det är ett yrke som kräver ett driv och samarbete, det är viktigt att ha en god kommunikationsförmåga och vårda affärsmässiga relationer.
 • Mitt främsta tips är att ta kontakt med någon som är student eller en yrkesverksam för att kunna få svar på frågor och funderingar.

Jag är alltid tillgänglig om du vill ställa frågor direkt till mig 🙂

Veckans Lärdom/Ahaupplevelse:
Veckans lärdom är att våga fråga men framförallt våga utmana och tänka att det finns värdefulla tips och vägledning att få där ute. Jag har länge haft en mentalitet att finna alla svaren själv och tyckt att det kan vara jobbigt eller en svaghet att fråga andra om hjälp eller råd. Nu med lite inspiration från människor i min närhet har jag utvecklat mitt tankesätt till att det aldrig skadar att ställa frågor eller be om hjälp. Ibland kan det vara en själv som har bra tillvägagångsätt att dela med sig av. Det kan helt enkelt spinna vidare en en riktning där det kan komma att ge ut meningsfullt utbyte som är väldigt oväntat!

Jag har med tiden blivit bättre på att fråga Marcus hur jag lättats kan tackla vissa arbetsuppgifter och får alltid värdefulla tips. Självklart så kommer många insikter och metoder för att skapa ett effektivt jobbflöde med det tiden men då jag har en tendens att vilja ligga steget före så är svar på sådana funderingar viktiga för mig. Det är ett sätt för mig att känna mig tryggare och väl förberedd. Jag kan på det viset visualisera det jag ska göra härnäst och på förhand reda ut eventuella frågetecken innan jag tar mig an uppgifterna. Detta gör jag för att minimera risken att fastna längs vägens gång och på så sätt spara värdefull tid som annars går förlorad.

Veckans ser fram emot:
En intervju som upphandling24 gjort med mig, den kommer att publiceras senare under veckan.

Veckans tankeställare:
Tankeställaren är tillägnat till alla ute i inköps- och upphandlingsvärlden och är “Vikten av en praktikplats och möjligheter för en nyexaminerad upphandlare”.

Frågor som snurrar i huvudet inför framtiden just nu är följande:

 • Hur lägger jag upp en strategi för att ta mig in på arbetsmarknaden som nyexaminerad upphandlare/inköpare?
 • Konkurrensen och bristande arbetserfarenhet i yrket gör att gapet känns stort mellan utbildningen och en anställning?
 • Vad har vi som blivande upphandlare/inköpare för förutsättningar att slå oss in på arbetsmarknaden då många kräver lång erfarenhet av yrkesrollen?
 • Vad kan, framförallt offentlig sektor, gör för att ta vara på den de nya kompetenser som examineras varje år till upphandlare? Ser man en koppling till hållbarhetsarbetet, social hållbarhet i denna fråga?
 • Vara öppen för att ställa om praktiken till distansbaserad och ta emot praktiksökande i en tid där det är svårt att få en praktikplats.

En fråga jag fick under min intervju var om det hade varit svårt att hitta en praktikplats under rådande pandemi? Svaret är definitivt JA, det var inte enkelt. Jag känner till flera som dessvärre inte hittat en praktikplats ännu. Jag gjorde 100+ ansökningar och var ute i god tid, majoriteten av alla nej jag fick var pga. pandemin.

Jag började söka under sensommaren och efter ett par veckor så tog jag beslutet att bredda mitt sökande från Stockholm till hela Sverige. Flera veckor senare fick jag äntligen det efterlängtade svaret, välkommen till Simrishamns kommun. Det var inte självklart att jag skulle hitta något och jag hade blivit orolig över om det skulle bli en examen till våren eller inte.

Därför tycker jag att det är viktigt att inte se problemen utan möjligheterna. Att ställa om i dessa tider och jobba hemifrån och de digitala möjligheter som vi kan använda oss av idag möjliggör att kunna handleda på distans. Enligt min mening så möjliggör pandemin istället att praktikant och handledare kan befinna sig på två olika platser och ändå kunna genomföra en praktikperiod. Självklart försvinner vissa moment som kultur och interaktion på arbetsplatsen men sådana erfarenheter kan man plocka upp längre fram.

På detta sätt har upplägget har sett ut för mig och Marcus, vi har träffats två gånger på kontoret om jag inte missminner mig. Det känns som att vi träffats fler gånger men det är på grund av alla möten via har via teams och det är ännu ett kvitto på att den digitala handledningen har stor slagkraft. Distansformatet fungerar när arbetet på kontoret inte är en möjlighet.

Givetvis ska man ha tiden för att kunna handleda en studerande och det kan absolut inte vara för alla. Dock så tycker jag att det är viktigt att se detta som en del av det hållbarhetsarbete som glädjande nog så många kommuner och myndigheter bedriver.

En annan sak som jag tänkt på är att utlysta tjänster alltid efterfrågar flera års erfarenhet inom upphandling, väldigt få söker eller är öppna för en junior upphandlare/inköpare.

Det skulle vara kul att i framtiden se att fler jobbmöjligheter efterlyses till för nyexaminerade upphandlare/inköpare och se de som ett fint tillskott i verksamheten, speciellt de som har en större inköpsfunktion.

Detta inlägg var det ett stort fokus kring utbildning och steget in i yrkesrollen, hoppas det varit intressant att läsa. För er verksamma inom upphandling/inköp så hoppas jag att veckans tankeställare ger inspiration, det är absolut inte tänkt som någon pekpinne utan mer som en öppen och transparant dialog.

Veckans inlägg blev väldigt långt och är ni fortfarande kvar så tackar jag för visat intresse.

Ni når mig som vanligt på Linkedin (Natalie Seyoum) eller via mejl: natalie.seyoum@simrishamn.se

Jag önskar er en fin vecka 😊

// Natalie