Gästinlägg: Praktik, vecka 11 (Avslutande inlägg)

Hej!

Månaden lider mot sitt slut och snart är även min praktikperiod slut. Vilken resa det har varit! Det var många händelser och stängda dörrar som ledde mig till Simrishamn och nu med facit i hand så är jag väldigt tacksam för allt.

Denna vecka blir det sista “traditionella” blogginlägget som publiceras och nästa vecka blir det istället ett inlägg som summerar mina 12 veckor.

Nu kör vi igång!

Min arbetsvecka:

 • Avstämningsmöte med ekonomienheten
 • SOI’s (Sveriges offentliga inköpare) årskonferens – 2 dagar
 • Skickat ut avtal för signering till två upphandlingar
 • Tilldelningsbeslut upphandling
 • Kontinuerligt arbete med upphandlingar
 • Besvara mejl och samtal, både internt samt externt
 • Uppstart ny upphandling
 • Genomgång av arbetsuppgifter och övriga dokument för ekonomi- och upphandlingsenheten
 • Arbetet med examensarbetet fortlöper

I vanliga ordning har vi kommit fram till veckans…

Veckans tema
Förra veckans tema var “Se inköpen som ett ledningsverktyg”. Jag vill fortsätta i den andan och denna veckas tema är “SOI – Sveriges offentliga inköpare”.

Att jobba strategisk med upphandlingar är ju vad vi inköpare/upphandlare strävar mot.

Jag och Marcus deltog på SOI’s årskonferens under två dagar, den var arrangerad digitalt givetvis. Den tredje och sista dagen av årskonferensen kommer att genomföras i höst.

Efter Marcus år som “årets offentliga inköpare” lämnades utmärkelsen över till Katarina Appelqvist, inköpschef på Kungsbacka kommun.

Hon har de senaste åren bland annat:

 • Ökat förståelsen för inköp och upphandling och på så sätt kunnat öka värdet och möjligheterna för offentlig upphandling
 • Använt offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att nå uppsatta mål
 • Lett lanseringen av en ny utbildningsguide under hösten 2020 för inköp och ny struktur och information kring upphandling på hemsidan

Vilken bedrift! Stort Grattis Katarina och Kungsbacka kommun!

Kan starkt rekommendera er att gå in och läsa mer om deras inköps- och upphandlingsarbete på kommunens hemsida.

Veckans höjdpunkt
Att vara på kontoret under två dagar och träffa Marcus på plats och andra kollegor. Det känns lite högtidligt att vara på en arbetsplats och på avstånd kunna ha en levande dialog. Det var verkligen en energikick som jag behövde.

Veckans reflektion
Reflektera över er avtalsförvaltning i verksamheten!

Till er ute i de offentliga verksamheterna som arbetar med upphandling
Nu har du chansen att bidra med din erfarenhet av just avtalsförvaltning till min och Evin Aslans examensarbete.

Syftet med studien är att undersöka och jämföra olika kommuners/ myndigheters metoder för avtalsförvaltning. Genom att tolka och analysera det som framkommer i undersökningen är vår förhoppning att kunna ge förklaring till skillnaderna samt belysa vilka förbättringsmöjligheter det finns inom avtalsförvaltning.

Redovisningen av resultatet kommer att ske på gruppnivå och ingen enskild kommun/myndighet kommer att kunna identifieras.

Tveka inte på att kontakta mig 🙂

Maila mig på: natalie.seyoum@gmail.com så skickar jag över ett frågeformulär till dig!

Veckans lärdom/ahaupplevelse
Det har varit många lärdomar och upplevelser denna vecka. Det var otroligt inspirerande att lyssna på alla föredrag under årskonferenser. Mycket intressanta teman lyftes upp och det gav mig en djupare förståelse om hur viktigt det är att utbyta information och ingå i ett nätverk.

Kunskapsflödet mellan kommuner, myndighet samt andra intressenter är otroligt viktigt för den offentlig upphandlingen och allt som kommer med det. Under konferensen presenterade SOI ett nytt program för erfarenhetsutbyte, kategoristyrning är först ut som tema. Spännande, det ska bli kul att höra hur utbytesprogrammet har fungerat och om det växer sig större framöver.

Veckans ser fram emot
 Jag ser fram emot att lämna “praktikant rollen” bakom mig och kunna titulera mig Upphandlare! Jag kommer att börja jobba som upphandlare i Simrishamn kommun på timmar från första april, fram tills jag har tagit min examen. Tack Lars Johan (ekonomichef) och Marcus för förtroendet!

Veckans tankeställare
Vi återkommer till min “cliffhanger” från förra veckan.

Civilminister Lena Micko besvarade min och Marcus fråga vi ställt inför SOI’s årskonferens.

Frågan löd: Hur ser du på behovet av att synliggöra, stötta och informera om förutsättningarna att bedriva ett strategiskt inköpsarbete i Sveriges 200 minsta kommuner, snarare än i Sveriges 100 största kommuner?

Mickos svar: Det här är en fråga som också berör mig i min andra roll som Kommunminister. Jag ser att det är att tufft för många mindre kommuner att hantera all de uppdrag de har. Här är vägen just samarbetet som jag nämnt tidigare, att samarbeta sinsemellan kommunerna. Vi kommer säkerligen se ännu mer av avtalssamverkan, vi kommer se olika sätt av samarbeten där alla inte kan ha sina egna experter utan man måste hjälpas åt. Det tror jag kommer att behövas just kring strategiska frågorna där just upphandling är en sådan.

Är det en kommun med 5000 invånare så är det tufft att klara allt och där krävs samverkan och samarbeten med andra kommuner. Nu får vi även se på de uppdraget som har getts, att nå den politiska ledningsnivå och vi behöver se hur det kommer fungera i praktiken.

Det är även viktigt att hitta så många positiva exempel som möjligt men man behöver göra sin egen resa, det finns ett lärande i det. En del fixar det och andra har svårigheter att klara det men VI måste göra det.

Otroligt kul att Civilministern besvarade vår fråga. Det vi kan ta med oss från hennes svar som mindre kommun är att:

 • Se på de kommuner som ligger längre fram i den strategiska resan och inspireras
 • Utveckla samarbete och samverkan med närliggande kommuner och använd allas resurser samt expertis. Skapa en “synergi”
 • Ledningens styrning i kommunen är viktigt för ett lyckat strategiskt upphandlingsarbete
 • Ta till er av positiva exempel som finns i branschen men kom ihåg att arbeta mot er egen unika förändringsresa

Kloka ord och jag tycker att Simrishamn kommun är på god väg i sin strategiska förändringresa!

Det var allt för denna gång.

Ta hand om er 😊

Vi hörs nästa vecka!

Varma hälsningar

Natalie