Sommartider, Hej Hej

Sommaren har alltid varit en speciell period när det kommer till upphandlingar. Förutom att jag själv har semester så verkar det som att leverantörer, anbudsgivare, domstolar och i princip alla andra också har behov av ledigt. Stiltje med andra ord, och om det inte finns något som akut behöver upphandlas så försöker man att ”tänka bort” sommaren i sin planering.

Så lätt är det förstås inte. I år har jag haft semester i 5 veckor följt av 5 veckor föräldraledighet. Välbehövligt, av flera anledningar, och jag känner mig utvilad och redo att ta tag i höstens utmaningar. Men i en mindre kommun med en eller ett fåtal personer anställda är det inte det lättaste att ta ledigt i 10 veckor (även om Natalie på ett föredömligt sätt hanterat inkomna frågor, både externa och interna). Jag tillhör dem som håller koll på mailen under semestern, och tur är väl det, för under perioden juli – augusti har jag skickat totalt 300 mail. Det hade inte varit det roligaste att komma tillbaka till en sådan inkorg efter ledigheten.

Sen är det det där med att upphandlingsprocesser ofta kan dra ut på tiden av olika anledningar. Jag hade tänkt att jag skulle vara färdig med alla upphandlingsprocesser i god tid innan min semester. Men sen blev livsmedelsupphandlingen några veckor försenad eftersom utvärderingen drog ut på tiden och vi var tvungna att begära in förtydligande från anbudsgivarna, och plötsligt var den processen inte klar när min semester började. Eftersom jag hade lovat att få upphandlingen klar (det nya avtalet ska träda i kraft 1 oktober i år) så jobbade jag några timmar i veckan under semesterns tre första veckor för att vara med på möten, skriva och skicka tilldelningsbeslut, svara på frågor om utvärderingen och liknande. Tack och lov klarade vi oss från en överprövning.

Sen var det det där med att upphandlingsprocesser tar tid. Under hösten löper vårt och Skurups gemensamma avtal för utskrift som tjänst ut, och det hade inte varit möjligt att annonsera en upphandling efter sommaren. Således jobbade vi hårt med att få upphandlingen annonserad innan sommaren, men la förstås till en väldigt generös annonseringstid (sista anbudsdag är i början av september) och informerade i underlaget om att vi inte kommer ha möjlighet att besvara frågor så ofta. Men ett par gånger i samband med att jag svarade på mail så gick jag ändå in och tittade på frågorna som kommit in och skickade ut detta till IT-cheferna så att anbudsgivarna skulle kunna få svar så fort som möjligt. Allt för att processen ska fortlöpa så smidigt som möjligt.

Sen var det det där med att andra också har semester. Även om domstolarna har semester så gäller det tydligen inte alla domstolar. I början av augusti fick vi information från Kammarrätten i Göteborg att prövningstillstånd inte beviljats i ett mål vi vunnit i förvaltningsrätten. Således var det dags att ta fram avtalsförslag och boka uppstartsmöte med leverantören. Det fick dock vänta till min första arbetsdag efter ledigheten (alltså idag!).

Upphandlingsbloggen? Senaste inlägget stod Natalie för, och det la vi upp i maj. Det är nog det längsta uppehållet vi haft på bloggen sen den började för 7 år sedan. Men den här sommaren har det helt enkelt inte funnits tid för att skriva något annat än mail, tilldelningsbeslut och avtalsförslag. Fram till nu. För givetvis ska bloggen fortsätta uppdateras. Vi har mycket spännande saker som händer under hösten som jag ser fram emot att berätta om, bland annat:

  • Test och uppbyggnad av vårt nya ekonomi- och e-handelsystem som ska tas i drift 1 januari.
  • LIA-praktikant, Jennie, som börjar nästa vecka.
  • Vidareutveckling av vår organisation. I slutet av veckan har vi planeringsdagar med ekonomienheten och då ska jag och Natalie försöka ta lite tid och diskutera hur vi bäst ska samarbeta under hösten.
  • Utökning av upphandlingsverksamheten. Kommunstyrelsen har i sin budgetskrivelse för perioden 2022-2026 äskat om att anställa ytterligare en person som ska jobba med upphandlings- och inköpsfrågor, nämligen en avtals- och inköpscontroller. Vad ska en sådan göra? Mycket, förstås. Vad exakt kommer jag återkomma till i ett inlägg till hösten.
  • Vidare samarbete med Upphandlingsmyndigheten som del i referensgruppen som jobbar med regeringsuppdraget ”Ändamålsenliga inköpsorganisationer”.

Och, förstås, många intressanta upphandlingar, tankar, reflektioner och funderingar. Både från mig och från Natalie!

Det finns således anledning att hålla koll på bloggen även i framtiden. Även om det de senaste månaderna varit lite tomt.