Vad fan får jag för pengarna? Del 2

För ett par veckor sedan skrev jag om vår nya tjänst som avtalscontroller och hur vi ska använda denna för att generera nytta för verksamheterna i inlägget Vad fan får jag för pengarna? | Upphandlingsbloggen (simrishamn.se). Idag, när jag tittade i den beslutade budgeten för 2022, såg jag en annan intressant sak som jag tyckte var värd att lyfta i sammanhanget. Men, vi tar det väl från början:

Hur stor är en kommun?

Jag brukar ibland säga att jag skriver utifrån den lilla och medelstora kommunens perspektiv. Det som är viktigt att komma ihåg i sammanhanget är dock att även en liten kommun är en väldigt stor organisation och arbetsgivare – ofta en av de största på orten. För Simrishamns kommun är det ingen skillnad. Enligt sajten Ekonomifakta (Simrishamn – Ekonomifakta) har den största privata arbetsgivaren i Simrishamn 275 anställda. Det ska jämföras med Simrishamns kommun som har 1 296 anställda.

Ett annat sätt att se på en kommuns storlek är i rena pengar. För 2022 föreslås Simrishamns kommun ha en total driftbudget på 1 178 408 tkr – eller cirka 1,18 miljarder kronor (Alliansens driftbudget 2022 2026 (calameo.com)). Det framgår av bilden nedan, på raden ”summa nämnderna” i kolumnen ”Förslag 2022”.

Kultur- och Fritidsnämnden är dock inte alls lika stor.

För man ska komma ihåg att det som utifrån ofta ses som ”en kommun” internt består av flera olika organisationer (Nämnder/Förvaltningar) med vitt skilda uppdrag och som till viss del agerar helt fristående från varandra – även om vissa tjänster som HR, Ekonomi, Upphandling och IT ofta delas på ett gemensamt Kommunledningskontor under Kommunstyrelsen.

Men tillbaka till Kultur och Fritid.

Av de 1,18 miljarder kronorna som finns i kommunens totala budget för 2022 så har Kultur och Fritid ca 0,05 miljarder kronor att röra sig med, eller 4,2 % av helheten. Simrishamns kommun är således den största arbetsgivaren i kommunen, men Kultur och Fritids-nämnden är i sig själv en relativt liten organisation. Vad denna organisation ska utföra framgår i detalj av reglementet (Reglemente-Kultur-och-fritidsnämnden.pdf (simrishamn.se)), men i urval kan nämnas att de ansvarar för Österlens museum, folkbiblioteksverksamhet, ungdomens hus, idrotts- och fritidsanläggningar, kommunens konstsamling, att främja och utveckla kommunens friluftsliv och att arbeta med ungdomsinflytande.

Och så förvaltar de tjänstekoncessionsavtalet för Tobisviks camping. Och det är här som vi upphandlare kommer in i bilden.

Ifjol genomförde vi en ny upphandling av leverantör som ska driva campingen de kommande 5 åren. Avtalet trädde i kraft i oktober 2021, men redan förra sommaren var vi färdiga med upphandlingen. Är ni intresserade av den processen så har jag skrivit om den här: Tilldelningsbeslut i upphandling av Tobisviks Camping | Upphandlingsbloggen (simrishamn.se). Att det nu aktualiseras igen är till följd av en formulering i kommunens driftbudget för 2022, se bild nedan:

Upphandlingen resulterade i att nämnden får ökade intäkter varje år på 1,8 miljoner kronor, eller 3,6 % av deras totala driftbudget. De här pengarna använder man nu till personal, digitaliseringsåtgärder, föreningslivet, bidrag till arrangemang och till kulturmiljökompetens.

Inga höjda skatter. Inga indragna tjänster. Inga nerlagda verksamheter. Inga minskade resurser på en förvaltning i syfte att finansiera utveckling på en annan förvaltning. Bara en väl genomförd upphandlingsprocess med många inblandade och engagerade aktörer där fokus hela tiden var att få till ett tydligt avtal med tillräckligt hög kvalitet utan att begränsa konkurrensen alltför mycket. Grundläggande saker, helt enkelt.

Så, vad ska vi med en avtalscontroller till om vi redan med befintliga resurser kan åstadkomma sådana här resultat. Svaret på det är att vi inte har åstadkommit ett resultat ännu. Det har vi inte gjort förrän i slutet av avtalsperioden, när besparingarna realiserats samtidigt som vi säkerställt att vi får den kvalitet på tjänsten som utlovats i avtalet. Och det är här avtalscontrollern kommer in. Men vill ni veta mer om det så får ni läsa det här inlägget: Inköpsverksamhetens svarta hål | Upphandlingsbloggen (simrishamn.se)

Upphandling finansierar välfärd. Finare än så kan det väl inte bli?