april 2022

Inköpskort – Den verkliga anledningen att införa e-handel

Idag har jag suttit och sammanställt data inför det kommande tertialbokslutet i Simrishamns kommun. I samband med detta redovisar vi också vissa nyckeltal kopplade till inköp, till exempel avtalstrohet hos våra e-handelsleverantörer, andel miljömärkta produkter och hur många avtalsrevisioner vi gjort under året. I år blev det här arbetet oerhört mycket lättare än tidigare då […]

Nöjd Upphandlings-index

I förra veckan presenterades 2021 års Insiktsmätning och det är första gången som vi i Simrishamn är med och mäter Nöjd Upphandlings-index. Nöjd Upphandlings-index baseras på en enkätundersökning som genomförs med leverantörer som lämnat anbud i kommunernas upphandlingar, och ger därmed en annorlunda bild än Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet som mäter just […]

Tankar om ändamålsenliga inköpsorganisationer

I början av 2021 blev jag tillfrågad om jag ville sitta med i upphandlingsmyndighetens referensgrupp inom ramen för deras regeringsuppdrag om att ta fram ett verktyg för att följa upp etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer. Det var en intressant och utvecklande erfarenhet och det har nu mynnat ut i en rapport, Att stimulera etableringen av ändamålsenliga […]