Lär dig mer om excel – Lathund och utbildningsmaterial

Jag skrev kort innan sommaren att jag skulle få möjlighet att hålla en utbildning i Excel för kommunens anställda efter sommaren. Den var idag och efter 2,5 timmars genomgång kan 35 personer nu lite mer om Excel än vad de kunde tidigare! Utbildningen fokuserade nästan uteslutande på Pivottabeller och Pivotdiagram, eller formler och funktioner som […]

Hur mycket ska kommunens avropare tänka själv?

Kanske en lite konstig rubrik, men en fråga som bör vara aktuell för diskussion hela tiden och kanske skulle man kunna sträcka sig så långt som att säga att den är viktig för demokratin? Först, lite bakgrund. Att vara avropare i kommunen innebär att du spenderar kommunens pengar för att köpa varor och tjänster som […]

Så vinner du offentliga kontrakt som liten eller medelstor företagare!

För ett par år sedan fick jag frågan om jag kunde hålla ett föredrag för en lokal företagarförening på temat ”Hur kan små- och medelstora leverantörer öka chansen att få kontrakt med kommunerna”. När jag pratade med representanter från företagen så märkte jag att väldigt många intresserade småföretagare hade bra koll på de klassiska problem […]

Det är väl bara att ringa?

Idag är en speciell dag, för idag är första gången som jag publicerar ett gästinlägg på bloggen. Det är Helena Sävefjärd, upphandlare på Skövde kommun, som skriver om konsten att ringa upp och prata med anbudsgivarna efter tilldelningsbeslutet. Själv är det sällan jag ringer upp anbudsgivarna en och en och meddelar / förklarar tilldelningsbeslutet (tyvärr), […]

Upphandlingsmallar med kommentarer

I en mindre kommun är det viktigt att säkerställa att upphandlingsverksamheten (och andra verksamheter, för den delen) fungerar på ett likartat sätt över tid. Detta för att man ska kunna sätta ett strukturerat arbetssätt i hela organisationen som gäller oavsett vilka personer som för tillfället är anställda i de olika nyckelroller som blir inblandade i […]

Säkerhetsskydd vid offentlig upphandling

Detta är ett område som jag upplever diskuteras mer och mer, och som just nu är högaktuellt med tanke på den säkerhetsskyddslag (2018:585) som trädde i kraft den 1 april 2019. Upphandling nämns uttryckligen som ett område i lagen (se till exempel 2 kap. 6§) och då i form av ett krav på att: ”Statliga […]

Offentlig upphandling som bröllopstal?

I helgen gifte sig en av mina barndomsvänner och när jag satt och funderade på hur jag skulle lägga upp mitt tal så ställde jag mig den rubricerade frågan. Går det att få in offentlig upphandling i ett bröllopstal på ett bra, roligt och framför allt kärleksfullt sätt? Tja, jag gjorde i alla fall ett […]

Avtalsuppföljning för kommunens fordonskategori

För några år sedan (i slutet av 2015 om jag minns rätt) tog vi i kommunen ett beslut om att se över hur vi hanterar leasing av fordon. Från att tidigare ha upphandlat själv och haft leasing från fordonsleverantörernas egna leasingbolag, började vi istället att använda SKL Kommentus ramavtal för fordonsinköp och upphandla leasing separat. […]

Konferens om offentlig upphandling i Skövde

Den 28:e – 29:e november anordnar Skövde kommun tillsammans med Sverige Offentliga Inköpare Väst en konferens på temat ”Hur svårt kan det va?”. Konferensen kommer hållas på hotell Scandic Billingen i Skövde och kostnaden för att delta är 2950 kronor för SOI-medlemmar och 3950 kr för övriga medlemmar. Du kan läsa mer om konferensen och […]

Detaljkrav eller effektkrav vid upphandling av Tobisviks camping?

Effektkrav eller detaljkrav diskuteras ibland i samband med offentliga upphandlingar – att ställa krav på funktion och resultat istället för att detaljreglera anbudsgivare genom alltför begränsande obligatoriska krav. I grunden tycker jag tanken med effektkrav är bra, även om det alltid behöver bedömas från fall till fall vilken typ av krav som är bäst att […]