Upphandlingsnytt juni 2019

Såhär kommer upphandlingsnytt se ut för juni månad när Österlenmagasinet kommer på torsdag! Sedan några månader tillbaka jobbar kommunen med den kommande upphandlingen av ett nytt avtal för drift av Tobisviks camping, ett avtal som är tänkt att träda i kraft den 1 oktober 2021 (när avtalet med den befintliga entreprenören löper ut). Hur arbetet […]

Extern remiss – Drift av Tobisviks Camping

Detta är första inlägget i en serie inlägg som är tänkta att beröra upphandlingen av Tobisviks camping. Vi tycker det är viktigt att ge både medborgare, förtroendevalda och andra intresserade en löpande inblick i processen, dels med anledning av den historik som finns kring campingen men också med anledning av att campingen är av stor […]

Upphandlingsnytt maj 2019

Ni som följer de här inläggen märker att vi med jämna mellanrum deltar i upphandlingar som samordnas av andra organisationer, till exempel Kommunförbundet Skåne eller SKL. Den här månaden är Simrishamn (tillsammans med Trelleborg, Ystad, Skurup och Tomelilla) med i en upphandling som samordnas av Ystad kommun, ”Interkommunal delningstjänst för att låna och byta”. Upphandlingen […]

Morgondagens Kommunala Vattenrening

Idag är det invigning för ”Morgondagens Kommunala Vattenrening” på Stengården i Simrishamn. https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/vatten/arkiverat/minskade-utslapp-fran-enskilda-avlopp-till-ostersjon/morgondagens-kommunala-vattenrening-.html Om jag har förstått det rätt (och det ska man inte förutsätta att jag har) så handlar detta om ett nytt sätt att genomföra vattenrening i reningsverk så att det vatten som kommer ut blir tillräckligt rent för att kunna användas inom […]

Politikernas syn på kommunens upphandlingar

Svenskt näringsliv har i dagarna publicerat enkätresultaten för lokalt företagsklimat på www.foretagsklimat.se. Än så länge kan man bara se enkätresultaten för enskilda kommuner, den fullständiga rapporten publiceras först den 24:e maj. För Simrishamns del har det lokala företagsklimatet nått sin högsta punkt sedan 2002 (även om vi fortfarande är under rikssnittet). Skalan går från 1 […]

Även fakturor omfattas av sekretess

Jag har tidigare skrivit om  hur upphandlare resonerar när man beslutar om sekretess i upphandlingsärenden: https://www.simrishamn.se/upphandlingsbloggen/2019/04/22/upphandlare-struntar-inte-i-offentlighetsprincipen/ Nu har Kammarrätten i Jönköping i en ny dom (2018-2016) slagit fast att om uppgifter, till exempel styckpriser, sekretessbeläggs i en anbudsgivares anbud så omfattar sekretessen även i nästa skede alla fakturor som leverantören skickar till kommunen där styckpriserna […]

Utbildning i beställning, avrop och direktupphandling – Sammanfattning

I förmiddags genomförde jag den första av totalt fem utbildningar i beställning, avrop och direktupphandling. Närvarande var totalt 14 personer – avropare inom äldreomsorgen, assistenter på socialförvaltningen, avropare från skolan, drifttekniker på samhällsbyggnadsförvaltningen och så vidare. Kort sagt en bra blandning av människor som nu kan lite mer om offentlig upphandling än vad de kunde […]

Bättre avtalsuppföljning genom utbildning

För ett tag sedan hade jag ett möte med en kunnig kollega i upphandlarbranschen. Vi diskuterade bland annat ett ämne som alltid verkar vara aktuellt – avtalsuppföljning. Hur säkerställer vi att avtal följs upp? Vem har ansvaret för detta? Hur gör vi det effektivast? Har ni en avtalscontroller eller annan liknande funktion som genomför uppföljningar? […]

Avtalsuppföljning av skolskjutsavtal

Det är roligt att som upphandlare inte bara bli inblandad i upphandlingsprocessen, utan även i hur avtalet fungerar löpande under avtalstiden. Den här förmiddagen har jag suttit på ett möte på barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans med företrädare för förvaltningen och leverantören som kör våra skolskjutsar, Bergkvara Buss. När upphandlingen var färdig hade vi fått in […]

Upphandlare struntar inte i offentlighetsprincipen

Idag tänkte jag skriva några rader om sekretesshantering i upphandling eftersom det är något som tagit upp mer och mer av min tid de senaste åren. Anledningen till att jag skriver är den här debattartikeln om att upphandlare struntar i offentlighetsprincipen. Jag tänkte inte gå in närmare på vad som sägs där, förutom nedan citat […]