Ett enkelt sätt att informera om kommande upphandlingar

En gång i månaden ungefär får jag ett mail från kommunens informationsansvarige Jan-Erik. I mailet efterfrågas information till kommande kommuninformation i Österlenmagasinet, en tidning som når medborgarna i Simrishamn, Tomelilla och Ystad. Jag läste den här artikeln imorse och tänkte berätta hur vi jobbar med att få ut information om kommande upphandlingar till medborgarna. Vi […]

Brev från en upphandlare – Ett stort EU-projekt svarar en liten kommun

Ett av mina mer lästa inlägg på senaste tiden blev inlägget om sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar, ett projekt som bland annat Helsingborg, Göteborg, Stockholms Stad, Trafikverket och Upphandlingsmyndigheten deltar i. I inlägget pekar jag bland annat på behovet av att i sådana här projekt ha med de mindre kommunerna och våra förutsättningar i tanken, för […]

Förenklingsutredningen – Täckningsköp i mindre organisationer

Förenklingsutredningen har skickats på remiss, och i stort verkar det vara bra saker man vill införa. Avgift för överprövning, processkostnadsansvar samt enklare regler under tröskelvärdet hör till de största och bästa nyheterna. I en rad blogginlägg tänkte jag gå igenom enskilda paragrafer i förenklingsutredningen och hur de eventuellt kan få praktisk tillämpning en kommun i […]

Glöm inte bort den interna remissen

På upphandlingsmyndighetens hemsida kan man läsa mycket om tidig dialog innan en upphandling (Extern remiss, RFI, leverantörsmöten…). I det här inlägget skulle jag vilja slå ett slag för en annan form av dialog – den interna remissen. Jag kommer göra det i form av ett (påhittat) exempel på hur en upphandlingsprocess skulle kunna se ut i […]

Om sysselsättningskrav i offentlig upphandling – En upphandlares perspektiv

Igår var jag och Johan Kohnke på spridningskonferens i Helsingborg avseende projektet ”Sysselsättning genom offentlig upphandling”. Projektet ska utveckla en modell för och sprida kunskap om möjligheterna att ställa sysselsättningskrav i offentlig upphandling. Projektet leds av Upphandlingsmyndigheten, finansieras av ESF och har följande samarbetspartners: –          Arbetsförmedlingen –          Botkyrka kommun –          Göteborgs stad –          Helsingborgs stad […]

Vem skyddar kommunens konsumenter?

För att skydda konsumenter och även för att göra det lättare för näringsidkare att bedriva sin verksamhet så har vi i Sverige en konsumentköplag som reglerar vad som gäller då man som konsument köper en vara från en näringsidkare. Det är Konsumentverket som ser till att svenska företag följer konsumentköplagen, och det gör de bland […]

Custom made vehicles – An international market?

Förra sommaren skrev vi avtal för leverans av Simrishamns kommuns första bokbuss. I upphandlingen inkom två anbud, varav Nu-Track Ltd tilldelades kontraktet. Nu-Track Ltd är ett företag baserat på Nordirland som specialiserat sig på tillverkning av specialbyggda fordon, något ni kan läsa mer om på deras hemsida: http://www.nu-track.co.uk/. Det som var unikt för både oss […]

Fast pris, rörligt pris eller kombination?

Rent teoretiskt ska valet av utvärderingsmodell inte spela någon roll för vilka totalpriser som lämnas i anbudet. Leverantörerna som lämnar anbud har en kostnadsbild kopplad till kontraktet, räknar ut hur mycket intäkter som skulle behövas för att täcka sina kostnader, kollar hur utvärderingsmodellen är utformad och anpassar sina priser för att säkra att man får […]

Medvetet beslutsfattande

Den 1 december deltog vi i Simrishamn samt upphandlare från Ystad, Tomelilla och Sjöbo på upphandlingsmyndighetens årliga konferens via webbsändning. Samma dag släppte upphandlingsmyndigheten sin rapport Trendens, en rapport som visar på utvecklingen på upphandlingsområdet. På framsidan av Trendens hade upphandlingsmyndigheten särskilt lyft fram två ord, och dessa diskuterades även på konferensen. Orden var ”Medvetna […]

Hur utser vi världens snabbaste person?

Jag börjar med en (påhittad) historia: Sverige har beslutat om att anordna en tävling där målet är att världens snabbaste person ska utses. En person har anställts för att leda projektet, en projektgrupp har sammanställts och man sitter och diskuterar vad som behöver göras innan man kan anordna tävlingen. Man bestämmer sig för att börja […]