Nu byter vi leverantör från Staples till Staples!

SKL Kommentus Inköpscentral har nyligen tecknat ramavtal för ”Material för kontor och skola samt datortillbehör”. Just när det gäller kontorsmaterialdelen är det Staples som är antagen leverantör, precis som det var under den förra avtalsperioden. Betyder detta då ett enklare arbete för kommunen? Är det bara att köra på som tidigare? Inte nödvändigtvis. När man […]

(Utbildning, video) Så lämnar du anbud till den offentliga marknaden

Igår var det äntligen dags att utbilda lokala företag i hur man gör när man ska lämna anbud till den offentliga marknaden. Ungefär 15 representanter från näringslivet, och några från kommunen, deltog och jag tycker att det blev en bra tillställning. Upphandlingsfrågorna ställs aldrig på sin spets så mycket som när man diskuterar med små- […]

”Hej där, upphandlingsmänniska!”

Idag skriver Helena Sävefjärd, Alingsås kommun, ytterligare ett bra inlägg om livet som offentlig upphandlare. När läste du senast en nyhetsartikel som handlade om offentlig upphandling? Hade artikeln en positiv eller en negativ ton? Jag blir då och då ganska frustrerad över att det är så få positiva nyheter som rapporteras om offentlig upphandling och […]

Mycket offentlig upphandling i lokaltidningen! (Gräsklippare, Upphandlingskurs och Upphandlingsnytt)

Det har varit mycket offentlig upphandling i Ystads Allehanda den här veckan. Förutom en artikel om vår gräsklipparupphandling (som jag kommer att återkomma till i ett eget inlägg) så har det skrivits en fin artikel om vår utbildning i offentlig upphandling. Nästa vecka kommer Upphandlingsnytt för November månad i Östlerlenmagasinet. Du kan läsa artikeln om […]

När risken slår tillbaka

I offentlig upphandling ska vi undvika att ställa krav som utesluter små och medelstora företag. Detta känner de flesta upphandlare till idag. Att säkerställa en tillgänglig offentlig marknad är viktigt, dels för att alla företagare ska känna att man har en realistisk chans att erhålla kontrakt i det offentliga men också för att säkerställa en […]

Så förändras avrops- och leveranshanteringen vid ett införande av samordnad varudistribution och e-handel

Samordnad varudistribution är en förutsättning för att kommunen ska kunna dela upp ramavtal i mindre delar och samtidigt ge små och medelstora leverantörer – ofta utan egen möjlighet till distribution – en realistisk chans att konkurrera om dessa delar. Istället för ett ramavtal för exempelvis livsmedel som innefattar allt upphandlar kommunen flera olika delavtal – […]

Så får vi fler anbud i offentliga upphandlingar

Den 19:e november håller jag i en utbildning riktad till företagare i Simrishamn (eller ja, företagare generellt egentligen, men vi anordnar utbildningen tillsammans med några lokala företagarföreningar). Utbildningen kommer att fokusera på hur man lämnar anbud i offentlig upphandling. Inget prat om lagen, inget ESPD, ingen upphandling riktad mot en speciell marknad utan en så […]

Det pratas mycket om innovation

Det pratas mycket om innovation för tillfället. Det krävs nya idéer för att lösa de problem offentlig sektor står inför. Ofta ses offentlig upphandling som en nyckelfunktion för att driva på den här utvecklingen, och jag håller till viss del med. Det jag inte alltid håller med om är på vilket sätt som upphandling ska […]

Överprövning av telefonitjänster – är LOU verkligen tänkt att fungera såhär?

I det här inlägget ger jag förslag till hur Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) skulle kunna anpassas för att bidra till mer dialog och mindre försiktighet, och därmed bättre offentliga affärer, genom två enkla (?) förändringar i när och hur en anbudsgivare har rätt att överpröva en upphandling. Jag gör det genom en diskussion utifrån […]

Upphandlingsnytt Oktober 2019

Förenklingsutredningen är en utredning som syftar till att förenkla offentliga upphandlingar och att minska antalet överprövningar. Utredningen presenterades i juni 2018 och var tänkt att träda i kraft vid halvårsskiftet 2019. Nu blev det inte så, istället är det tidigast våren 2020 som gäller. Utredningen föreslår bland annat att det ska bli lättare att ändra […]