Så har vi utvecklat kommunens arbete med direktupphandlingar

Jag har tidigare skrivit om hur vi har arbetat för att säkerställa att fler direktupphandlingar konkurrensutsätts här i Simrishamns kommun. Tanken är förstås att få fler anbud, bättre anbud och att skapa en större trovärdighet genom att bli mer transparenta i våra inköp. Kortfattat (om ni inte hunnit läsa de tidigare inläggen) kan man säga […]

Förtjänar du dina anbud?

Idag skriver Helena Sävefjärd klokt om att vi som upphandlare måste förtjäna bra anbud. Vi är ju många som då och då lyssnar på någon podcast. En av mina favoritpoddar är Svante Randlerts pod ”Chefssnack” där Svante intervjuar ”Sveriges vassaste chefer”. Jag har ju ingen chefsroll men som upphandlare leder jag många upphandlingsgrupper och försöker […]

Alla upphandlare ska spela Power Grid

Jag vill minnas att jag på den gamla bloggen hade ett inlägg som behandlade varför upphandlare bör spela mer brädspel. I dessa isoleringens tider har det blivit en hel del spelkvällar med familjen (Pandemic är ett bra tips som passar de flesta och som man väl får säga ”ligger i tiden”) och påskhelgen brukar alltid […]

Upphandlingsnytt April 2020

Vad leder Coronaviruset till för kommunens upphandlingsverksamhet? En hel del. De senaste veckorna har mycket tid gått åt till att informera förvaltningarna när leverantörer av olika typer av sjukvårdsmaterial och hygienprodukter meddelar leveransproblem, prishöjningar och liknande. Många av kommunens leverantörer levererar både till kommunen och till regionen, och då går av naturliga skäl Region Skåne […]

Viktigt att hålla tungan rätt i mun

Idag lyssnade jag och Frida på ett seminarium, ”Upphandlingsrättslig årskrönika”, på vårt kontor i Simrishamn. Seminariet skulle egentligen ha genomförts på Sveriges Offentliga Inköpares årskonferens, men då denna är inställd/flyttad så genomfördes den på distans istället. Och tur var väl det, för det var mycket intressanta frågor som togs upp. Inget som man inte hört […]

10 tips för att förbättra dina upphandlingar

Efter att ha jobbat ett tag i Simrishamn har vi löpande gjort förändringar i våra upphandlingsunderlag, våra rutiner och hela vårt arbetssätt i kommunen. Här tänkte jag dela med mig av 10 förändringar vi har gjort som särskilt lett till förbättringar i våra upphandlingar, både stort och smått. Utbilda proaktivt Att utbilda brett i upphandlingsrelaterade […]

Små och medelstora företag behövs!

Som rubriken säger – vi behöver få in fler små- och medelstora företag i våra upphandlingar. Men vad krävs för att lyckas med detta? Vilka hinder finns? Och vad gör vi redan idag, samt skulle kunna göra bättre? Det tänkte jag gå igenom i det här inlägget. Förra veckan var jag och min kollega Frida […]

Så lurar… ehm, nudgear ni era verksamheter att ställa högre miljökrav

Jag ingår i ett projekt som heter ”Hållbar utveckling Skåne” tillsammans med andra kunniga upphandlare, miljöstrateger och liknande som är verksamma i södra Sverige. För att hålla kontakten och kunna löpande diskutera frågor använder vi oss av en Teams-grupp. I denna Teams-grupp la Marja (Boström, projektledare för projektet) för några dagar sen upp en länk […]

Alla krav är bör-krav

En trend jag tycker mig ha kunnat utläsa den senaste tiden är ett utökat förespråkande av användning av enbart ska-krav i offentliga upphandlingar. ”Berätta vad ni vill ha och utvärdera sen på lägsta pris”. Om man vet vad man vill ha, varför ska man då betala mer för någonting som är bättre? Om man vill […]

Beslutsunderlag vid upphandlingar av kommunövergripande kontrakt

Vid kommunövergripande upphandlingar (här avses enskilda kontrakt där kostnaderna ska fördelas på flera förvaltningar, inte kommunövergripande ramavtalsupphandlingar – dessa beslutas av kommunstyrelsen) kan det ibland vara svårt när beslut ska fattas då beslutet påverkar så många olika budgetar och det därmed är många olika personer som ingår i beslutsprocessen. Förutsättningarna på de olika förvaltningarna kan […]