Upphandlingsbloggen

Avtalsuppföljning för kommunens fordonskategori

För några år sedan (i slutet av 2015 om jag minns rätt) tog vi i kommunen ett beslut om att se över hur vi hanterar leasing av fordon. Från att tidigare ha upphandlat själv och haft leasing från fordonsleverantörernas egna leasingbolag, började vi istället att använda SKL Kommentus ramavtal för fordonsinköp och upphandla leasing separat. […]

Konferens om offentlig upphandling i Skövde

Den 28:e – 29:e november anordnar Skövde kommun tillsammans med Sverige Offentliga Inköpare Väst en konferens på temat ”Hur svårt kan det va?”. Konferensen kommer hållas på hotell Scandic Billingen i Skövde och kostnaden för att delta är 2950 kronor för SOI-medlemmar och 3950 kr för övriga medlemmar. Du kan läsa mer om konferensen och […]

Detaljkrav eller effektkrav vid upphandling av Tobisviks camping?

Effektkrav eller detaljkrav diskuteras ibland i samband med offentliga upphandlingar – att ställa krav på funktion och resultat istället för att detaljreglera anbudsgivare genom alltför begränsande obligatoriska krav. I grunden tycker jag tanken med effektkrav är bra, även om det alltid behöver bedömas från fall till fall vilken typ av krav som är bäst att […]

Effektivare offentlig upphandling – en kommentar

Svenskt Näringsliv har på senare tid intresserat sig mer och mer för den offentliga upphandlingen, nu senast i den här publikationen ): ”Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70 – 100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning. /…/ Framför allt […]

Upphandlingsnytt juni 2019

Såhär kommer upphandlingsnytt se ut för juni månad när Österlenmagasinet kommer på torsdag! Sedan några månader tillbaka jobbar kommunen med den kommande upphandlingen av ett nytt avtal för drift av Tobisviks camping, ett avtal som är tänkt att träda i kraft den 1 oktober 2021 (när avtalet med den befintliga entreprenören löper ut). Hur arbetet […]

Extern remiss – Drift av Tobisviks Camping

Detta är första inlägget i en serie inlägg som är tänkta att beröra upphandlingen av Tobisviks camping. Vi tycker det är viktigt att ge både medborgare, förtroendevalda och andra intresserade en löpande inblick i processen, dels med anledning av den historik som finns kring campingen men också med anledning av att campingen är av stor […]

Upphandlingsnytt maj 2019

Ni som följer de här inläggen märker att vi med jämna mellanrum deltar i upphandlingar som samordnas av andra organisationer, till exempel Kommunförbundet Skåne eller SKL. Den här månaden är Simrishamn (tillsammans med Trelleborg, Ystad, Skurup och Tomelilla) med i en upphandling som samordnas av Ystad kommun, ”Interkommunal delningstjänst för att låna och byta”. Upphandlingen […]

Morgondagens Kommunala Vattenrening

Idag är det invigning för ”Morgondagens Kommunala Vattenrening” på Stengården i Simrishamn. https://www.ivl.se/sidor/aktuell-forskning/forskningsprojekt/vatten/arkiverat/minskade-utslapp-fran-enskilda-avlopp-till-ostersjon/morgondagens-kommunala-vattenrening-.html Om jag har förstått det rätt (och det ska man inte förutsätta att jag har) så handlar detta om ett nytt sätt att genomföra vattenrening i reningsverk så att det vatten som kommer ut blir tillräckligt rent för att kunna användas inom […]

Politikernas syn på kommunens upphandlingar

Svenskt näringsliv har i dagarna publicerat enkätresultaten för lokalt företagsklimat på www.foretagsklimat.se. Än så länge kan man bara se enkätresultaten för enskilda kommuner, den fullständiga rapporten publiceras först den 24:e maj. För Simrishamns del har det lokala företagsklimatet nått sin högsta punkt sedan 2002 (även om vi fortfarande är under rikssnittet). Skalan går från 1 […]

Även fakturor omfattas av sekretess

Jag har tidigare skrivit om  hur upphandlare resonerar när man beslutar om sekretess i upphandlingsärenden: https://www.simrishamn.se/upphandlingsbloggen/2019/04/22/upphandlare-struntar-inte-i-offentlighetsprincipen/ Nu har Kammarrätten i Jönköping i en ny dom (2018-2016) slagit fast att om uppgifter, till exempel styckpriser, sekretessbeläggs i en anbudsgivares anbud så omfattar sekretessen även i nästa skede alla fakturor som leverantören skickar till kommunen där styckpriserna […]