8 år sammanfattade i ett förfrågningsunderlag

En upphandlingsprocess är intressant och utvecklande på många sätt, under förutsättning att den sköts strukturerat och med inblandning av både upphandlare och av de som ska använda det som upphandlas. Jag tänkte i kommande inlägg skriva lite om några av de upphandlingsprocesser vi genomförde under första halvåret 2020, som nu börjar bli helt klara. Jag […]

Sex månader i en liten kommun

Jag har skrivit ett antal inlägg tidigare om hur en mindre kommun skiljer sig från en större kommun när det gäller hur upphandlingsverksamheten organiseras. I en större kommun finns det goda möjligheter att bli specialiserad mot en specifik bransch (till exempel IT-branschen, eller transportbranschen) eller inom ett specifikt verksamhetsområde (till exempel miljökravställning eller avtalsuppföljning). I […]

Fokus på resultat, uppföljning och hållbarhet i kommunens upphandling av Tobisviks camping.

I tisdags godkände Kultur- och Fritidsnämnden att förfrågningsunderlaget för ”drift av Tobisviks camping” kunde annonseras. Upphandlingen skickades för publicering idag, den 25:e juni 2020, sista anbudsdag är satt till den 31:a augusti 2020 och avtalet ska börja gälla först den 1:e oktober år 2021. En rolig milstolpe i ett projekt där vi började jobba med […]

Ett nytt (?) sätt att dela upp ramavtal?

Många upphandlare jobbar med att dela upp ramavtal och kontrakt. Det är inte bara något som är önskvärt för att möjliggöra för små och medelstora leverantörer att kunna vara med och konkurrera, det är också något som sedan 2017 är obligatoriskt att göra om man inte kan motivera varför det inte ska göras. Mer om […]

Avsett tid för uppföljning på era prestationer

Idag skriver Helena Sävefjärd om vikten av att följa upp och reflektera över en upphandlingsprocess när upphandlingen är avslutad. På mitt kontor hänger just nu en sommarkalender. En kalender med uppmaningar om vad man kan göra eller fundera över på sin arbetsplats för att öka engagemanget i en arbetsgrupp. Lucka nummer 12 är: ”Avsett tid […]

Tips till dig som ska införa e-handel

Jag har nog skrivit om detta tidigare, men innan jag blev upphandlare på heltid jobbade jag med ett projekt för att införa e-handel i kommunen. Efter att jag gick över till att jobba med upphandling så har hela eller delar av ansvaret för e-handelsystemet sedan hängt kvar hos mig, vilket jag mest sett som naturligt […]

Upphandlingsnytt Juni 2020

Simrishamns kommun har en hel del upphandlingar som kommer annonseras nu innan sommaren. Vi kommer därför så långt det är möjligt att tillämpa en längre annonseringstid för dessa upphandlingar. Detta gör vi dels för att säkerställa att alla intresserade anbudsgivare hinner ta del av upphandlingsunderlagen och dels för att undvika att sista dagen för att […]

Ta kontroll över avtalsvillkoren

Just nu är det mycket diskussion kring direktupphandlingar i vår lilla kommun. Vi håller på att se över om vi behöver förändra något i våra interna riktlinjer för direktupphandling, vi jobbar på att utveckla vår direktupphandlingsmodul och till hösten när förhållandena är lite bättre ska vi förhoppningsvis kunna fortsätta att hålla utbildningar i hur vi […]

Effektivisera din avtalsuppföljning med excel

Jag har tidigare skrivit om att det är viktigt med avtalsuppföljning, både extern (där du kontrollerar att leverantörer uppfyller villkor i avtal) och intern (där du till exempel kontrollerar att rätt produkter beställs från avtalet). I det här inlägget tänkte jag visa ett exempel på hur vi jobbar med intern avtalsuppföljning. Avtalsuppföljning är ju så […]

(Powerpoint) Utbildning om upphandlingar för politiker i Simrishamn

Ikväll har jag via Microsoft Teams genomfört en 30 minuter lång utbildning för ”Alliansgruppen” i Simrishamns kommun. Cirka 40 politiker deltog i utbildningen som berörde främst direktupphandlingar, men även vårt inköpsarbete generellt. Utbildningen följdes av frågor och svar samt diskussion. Följande Powerpointpresentation använde jag vid utbildningen: lagen-om-offentlig-upphandling-alliansen_2020-05-19 Mer detaljerat ville jag att politikerna skulle få […]