E-handel är lösningen på allt

Med ”E-handel” inom offentliga myndigheter avses normalt ett IT-stöd som hjälper de personer i organisationen som ska avropa på ramavtal att hitta rätt produkter från rätt leverantör. Kortfattat innebär det att kommunens beställare får tillgång till en intern webbshop där externa, upphandlade leverantörer kan skicka in prislistor som följer de villkor som överenskommits i avtal. […]

Implementering av nya styrdokument

Igår beslutade Kommunstyrelsen om nya styrdokument för upphandlingsverksamheten i Simrishamns kommun. Det handlar inte om någon omvälvande förändring jämfört med hur vi arbetar idag, men ger oss upphandlare lite ökad möjlighet att styra verksamheterna mot långsiktigt hållbara inköp. När det gäller våra nya riktlinjer för upphandling och inköp så har jag redan behandlat hur vi […]

Lagen om Offentlig Rekrytering (LOR)

Lagen om offentlig rekrytering Lagen om offentlig upphandling, LOU, finns till för att reglera och skydda nyttjandet av offentliga medel. Om man tittar runt på nätet så är det lätt att förstå varför en lag om offentlig upphandling behövs. Det är stora pengar det handlar om (600-700 miljarder kronor per år, om jag minns rätt) […]

Den hållbara upphandlingprocessen i Skåne – Slutkonferens

Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne – Slutkonferens Idag var vi ett litet gäng i Simrishamn som följde slutkonferensen för Marja Boströms projekt ”Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne”. Det var, förutom jag, min upphandlarkollega Frida, Annica som är biträdande kostchef, Jeanette som är kommunalråd samt Pia som är oppositionsråd. Jag ska återkomma till själva projektet, men […]

LIA-praktikant sökes!

Simrishamns kommun får regelbundet förfrågningar om att ta emot duktiga LIA-praktikanter från de olika yrkeshögskolor för offentlig upphandling som finns runt om i Sverige. Kommunen vill gärna ta emot praktikanter då vi ser det som utvecklande både för praktikanten och för oss som organisation. Samtidigt är det inte alltid det passar med hänsyn till tid, […]

Viktiga kärnformuleringar för att kunna bedriva ett hållbart upphandlingsarbete

Du är verksamhetschef med budget- och personalansvar för en mindre verksamhet i kommunen och har fått ansvar för att ersätta en gammal maskin med en ny. Din budget för leasingkostnaden för maskinen är 250 000 kronor per år och normalt tecknar man avtal på 5 år för liknande maskiner. Maskinen används regelbundet av din personal […]

Lyckas följa upp miljökraven, e-handel och marknadsdialog

Kanske en lite spretig rubrik men så är det också en ganska spretig dag. Kan ju dela med mig här då det ändå ger en intressant inblick i en upphandlares vardag. Det är inte utan att man ibland känner sig lite splittrad. 9.00 – 10.00 Lyckas följa upp miljökraven Inom ramen för projektet ”Hållbar upphandling […]

Du har inte lyckats förrän ni fått nya kaffemuggar i fikarummet

Häromdagen stod jag bredvid kaffemaskinen i kommunhuset och noterade då att det på bordet lite längre bort stod miljömärkta, återvinningsbara kaffemuggar där det tidigare funnits plastmuggar. I köket är det tidigare handdiskmedlet från ett känt varumärke utbytt mot det billigare och Svanenmärkta handdiskmedlet från vår nuvarande leverantör. Under vasken står diskmaskinstabletterna som är med i […]

Tilldelningsbeslut i upphandling av Tobisviks Camping

I början av sommaren skrev jag om hur vi fokuserat på resultat, uppföljning och hållbarhet i vår upphandling av drift av Tobisviks camping. Upphandlingen är nu utvärderad och tilldelad och det blir den befintliga entreprenören, Fritid Österlen, som får behålla uppdraget i ytterligare 5 år (2021-10-01 – 2026-09-30). Ystads Allehanda har skrivit en bra artikel […]

Så kommer du igång med hållbara upphandlingar

Ibland så känner jag att det här med offentlig upphandling blir lite för stort och svåröverblickat. Att komma igång med hållbarhet handlar till exempel inte bara om att en upphandlare ställer ett krav i en upphandling – kravet måste ställas eller kvalitetssäkras av en hållbarhetsstrateg, det måste finnas stöd från högsta ledningen för de ökade […]