Ett nytt (?) sätt att dela upp ramavtal?

Många upphandlare jobbar med att dela upp ramavtal och kontrakt. Det är inte bara något som är önskvärt för att möjliggöra för små och medelstora leverantörer att kunna vara med och konkurrera, det är också något som sedan 2017 är obligatoriskt att göra om man inte kan motivera varför det inte ska göras. Mer om […]

Avsett tid för uppföljning på era prestationer

Idag skriver Helena Sävefjärd om vikten av att följa upp och reflektera över en upphandlingsprocess när upphandlingen är avslutad. På mitt kontor hänger just nu en sommarkalender. En kalender med uppmaningar om vad man kan göra eller fundera över på sin arbetsplats för att öka engagemanget i en arbetsgrupp. Lucka nummer 12 är: ”Avsett tid […]

Tips till dig som ska införa e-handel

Jag har nog skrivit om detta tidigare, men innan jag blev upphandlare på heltid jobbade jag med ett projekt för att införa e-handel i kommunen. Efter att jag gick över till att jobba med upphandling så har hela eller delar av ansvaret för e-handelsystemet sedan hängt kvar hos mig, vilket jag mest sett som naturligt […]

Upphandlingsnytt Juni 2020

Simrishamns kommun har en hel del upphandlingar som kommer annonseras nu innan sommaren. Vi kommer därför så långt det är möjligt att tillämpa en längre annonseringstid för dessa upphandlingar. Detta gör vi dels för att säkerställa att alla intresserade anbudsgivare hinner ta del av upphandlingsunderlagen och dels för att undvika att sista dagen för att […]

Ta kontroll över avtalsvillkoren

Just nu är det mycket diskussion kring direktupphandlingar i vår lilla kommun. Vi håller på att se över om vi behöver förändra något i våra interna riktlinjer för direktupphandling, vi jobbar på att utveckla vår direktupphandlingsmodul och till hösten när förhållandena är lite bättre ska vi förhoppningsvis kunna fortsätta att hålla utbildningar i hur vi […]

Effektivisera din avtalsuppföljning med excel

Jag har tidigare skrivit om att det är viktigt med avtalsuppföljning, både extern (där du kontrollerar att leverantörer uppfyller villkor i avtal) och intern (där du till exempel kontrollerar att rätt produkter beställs från avtalet). I det här inlägget tänkte jag visa ett exempel på hur vi jobbar med intern avtalsuppföljning. Avtalsuppföljning är ju så […]

(Powerpoint) Utbildning om upphandlingar för politiker i Simrishamn

Ikväll har jag via Microsoft Teams genomfört en 30 minuter lång utbildning för ”Alliansgruppen” i Simrishamns kommun. Cirka 40 politiker deltog i utbildningen som berörde främst direktupphandlingar, men även vårt inköpsarbete generellt. Utbildningen följdes av frågor och svar samt diskussion. Följande Powerpointpresentation använde jag vid utbildningen: lagen-om-offentlig-upphandling-alliansen_2020-05-19 Mer detaljerat ville jag att politikerna skulle få […]

Upphandlingsnytt Maj 2020

På grund av platsbrist i månadens Österlenmagasin finns ingen inledande text i månadens upphandlingsnytt. I gengäld skrivs det istället om Årets inköpare i anslutning till våra pågående och planerade upphandlingar. Avtal tecknat Konsult för att ta fram vägvalsstudie till Simrishamns hamn (Trivector Traffic AB) Inventering av kulturmiljöer (Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige) Schemaläggningsprogram för grundskola […]

Elektronisk blankett för dokumentation av direktupphandlingar

Som framgår av lagen om offentlig upphandling ska direktupphandlingar som överstiger 100 000 kronor exklusive moms dokumenteras. För att underlätta genomförandet av detta har Konkurrensverket tagit fram en vägledning och en blankett som jag tror att många upphandlande myndigheter använder: Vägledning: http://www.konkurrensverket.se/globalassets/upphandling/dokumentation-av-direktupphandlingar.pdf Blankett: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/upphandling/direktupphandling_blankett_dokumentation.doc Som jag skrivit om tidigare här på bloggen genomför vi intern […]

Är du bra på att lyssna?

Idag skriver Helena Sävefjärd om hur viktigt det är att kunna lyssna när man jobbar med upphandlingar. Som 7-åring fick jag mina första glasögon, sen dess har jag fått de flesta synfel som går att få. Jag ser oroligt suddigt utan mina glasögon och jag har kommit på att jag hör sämre när jag inte […]