Små och medelstora företag behövs!

Som rubriken säger – vi behöver få in fler små- och medelstora företag i våra upphandlingar. Men vad krävs för att lyckas med detta? Vilka hinder finns? Och vad gör vi redan idag, samt skulle kunna göra bättre? Det tänkte jag gå igenom i det här inlägget. Förra veckan var jag och min kollega Frida […]

Så lurar… ehm, nudgear ni era verksamheter att ställa högre miljökrav

Jag ingår i ett projekt som heter ”Hållbar utveckling Skåne” tillsammans med andra kunniga upphandlare, miljöstrateger och liknande som är verksamma i södra Sverige. För att hålla kontakten och kunna löpande diskutera frågor använder vi oss av en Teams-grupp. I denna Teams-grupp la Marja (Boström, projektledare för projektet) för några dagar sen upp en länk […]

Alla krav är bör-krav

En trend jag tycker mig ha kunnat utläsa den senaste tiden är ett utökat förespråkande av användning av enbart ska-krav i offentliga upphandlingar. ”Berätta vad ni vill ha och utvärdera sen på lägsta pris”. Om man vet vad man vill ha, varför ska man då betala mer för någonting som är bättre? Om man vill […]

Beslutsunderlag vid upphandlingar av kommunövergripande kontrakt

Vid kommunövergripande upphandlingar (här avses enskilda kontrakt där kostnaderna ska fördelas på flera förvaltningar, inte kommunövergripande ramavtalsupphandlingar – dessa beslutas av kommunstyrelsen) kan det ibland vara svårt när beslut ska fattas då beslutet påverkar så många olika budgetar och det därmed är många olika personer som ingår i beslutsprocessen. Förutsättningarna på de olika förvaltningarna kan […]

Du är inte ensam

De senaste åren har jag sammanställt statistik om utvecklingen av olika nyckeltal i kommunen. Ett av dessa är antalet annonserade upphandlingar. Efter uppdateringen 2019 ser utvecklingen av nyckeltalet ut såhär. 2016 brukar jag alltid nämna var ett extremt år då ett stort antal likartade ramavtalsupphandlingar för tekniska konsulttjänster annonserades (och med tanke på att dessa […]

Hur mycket kostar dålig inköpsmognad och bristande avtalsuppföljning?

För ett par veckor sedan var jag på möte på Kommunförbundet Skåne tillsammans med upphandlingschefer och -ansvariga i Skånes kommuner. Vi fick då bland annat lyssna på när Susanne från Helsingborgs stad höll ett föredrag om Helsingborgs hållbarhetsarbete kopplat till inköp. Mycket intressant! Bland annat visade hon bilden nedan som jag tänkte skriva lite mer […]

Vad är upphandlarens fokus?

Idag skriver Helena Sävefjärd om upphandlarens fokus: Har du haft möjlighet att läsa vad bloggaren hos Mercell tycker är offentliga upphandlares fokus och hur vi arbetar? Om inte finns texten här. Jag har skrivit en text där jag bemöter de flesta att de påståenden som nämns men av olika anledningar har jag inte skickat iväg […]

Den hållbara upphandlingsprocessen i Skåne

Idag hade jag förmånen att få träffa bästa Marja Boström, projektledare för Kommunförbundet Skånes projekt om hållbar upphandling som resulterat i två matnyttiga rapporter. Den första (och längsta) heter Miljökravställning samt uppföljning i offentlig upphandling och går i stor detalj igenom ett antal upphandlingar i 7 skånska kommuner – ämnen som giftfria produktupphandlingar, klimatanpassad upphandling […]

Bidra till förenklingsarbetet i Göteborg!

I förra veckan fick jag kontakt med Linnea Söderström på Inköp och upphandling i Göteborgs stad. Hon berättade lite om deras arbete med att förenkla sina upphandlingsdokumentmallar. Tanken med förändringen är att ge potentiella anbudsgivare en tydlighet över vad affären gäller och i så stor utsträckning som möjligt undvika tunga och svårbegripliga texter. Beundransvärt, tyckte […]

Upphandlingsnytt Februari 2020

I månadens Upphandlingsnytt informerar vi om det stora antalet ramavtal som löper ut inom Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter under det kommande året. Det rör sig om flera olika typer av tekniska konsulttjänster, golvarbeten, ventilationsarbeten, byggservice och el-arbeten. Arbetet med dessa är redan påbörjat, och då vi vill säkerställa en god konkurrens har vi redan nu börjat informera […]