Utvärdering av tidigare införd välfärdsteknik

Vi har infört flera olika produkter inom området välfärdsteknik. Välfärdsteknik består av tekniska lösningar som den enskilda brukaren använder eller som används i dennes direkta närhet. Vi är nu intresserade av att undersöka hur dessa produkter har upplevts att använda. Vi önskar att ni fyller i utvärderingar till de produkter som er verksamhet har använt. För varje produkt finns det två utvärderingar, var av den ena riktar sig till brukare och de andra till medarbetare. Vi tar gärna emot svar från flera medarbetare och brukare för varje produkt som er verksamhet har använt.

Följande produkter önskar vi att utvärdera.

1) Upplevelsecykel

Länk till utvärdering för medarbetare av upplevelsecykel.

Länk till utvärdering för brukare av upplevelsecykel.

2) Sundbad (badkar)

Länk till utvärdering för medarbetare av Sundbad.

Länk till utvärdering för brukare av Sundbad.

3) ErgoNova (gungstol)

Länk till utvärdering för medarbetare av ErgoNova.

Länk till utvärdering för brukare av ErgoNova.

4) Robotdjur (katt/hund)

Länk till utvärdering för medarbetare av robotdjur.

Länk till utvärdering för brukare av robotdjur.

5) Yetitablet
Länk till utvärdering för medarbetare av Yetitablet.

Länk till utvärdering för brukare av Yetitablet.

6) Musikkudde (Inmu)
Länk till utvärdering för medarbetare av musikkudde.

Länk till utvärdering för brukare av musikkudde.

7) Interaktiv projektor (Mobii)
Länk till utvärdering för medarbetare av interaktiv projektor.

Länk till utvärdering för brukare av interaktiv projektor.

Vid frågor kontakta Andreas Ragnarsson (projektledare välfärdsteknik)
Telefon: 0414-81 96 36
E-post: andreas.ragnarsson@simrishamn.se