Prislista 2023

Prisbasbelopp

Aktuellt prisbasbelopp

52 500 kr

Minimibelopp

Ordinärt boende

 

Ensamboende

 

Från och med 65 år

6 470 kr/person

Yngre än 65 år

7 117 kr/person

Makar/sammanboende

 

Från och med 65 år

5 279 kr/person

Yngre än 65 år

5 807 kr/person

Särskilt boende

 

Från och med 65 år

6 470 kr/person

Yngre än 65 år

7 117 kr/person

Maxtaxa

Högsta avgift

2 359 kr/mån

 

Vård- och omsorgsavgift (ingår i maxtaxa)

Schablontimme

413 kr

Lägsta skäliga avgift

207 kr

Omsorgsavgift hemtjänst

Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)

Serviceavgift hemtjänst

Timtaxa eller fastställd avgift för omsorgsinsatser (max 50% av maxtaxan)

Hemsjukvård

334 kr/månad

Särskilt boende exkl. avgift för måltid

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)

Korttidsboende exkl. avgift för måltid

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa). Avgiften beräknas per dag.

Avlösarservice

Insatsen är avgiftsfri.

Ledsagning

Fastställd vård och omsorgsavgift (som mest maxtaxa)

 

Övriga avgifter (ingår i maxtaxa)

Trygghetslarm

266 kr/mån

Matdistribution

319 kr/mån

 

Tekniska hjälpmedel (ingår ej i maxtaxa)

Hyra av hjälpmedel, max 6 månader

118 kr/mån

Hämtning av hjälpmedel

484 kr/tillfälle


 

Uthyrning av hjälpmedel till personer ej folkbokförda i kommunen (pris gäller upp till 4 veckor)

Säng

1 182 kr

Lyft

1 182 kr

Elryggstöd till säng

   591 kr

Hygienstol på hjul

   591 kr

Rullstol

1 182 kr

Rollator/gåstol

   591 kr

Ramper

   827 kr

Enkla hjälpmedel

   236 kr

Enkla antidecubitus madrasser/sittdynor

   236 kr

Avancerade antidecubitus madrasser/sittdynor

   591 kr

Måltidsavgift (ingår ej i maxtaxa)

Ordinärt boende

 

Middag (matdistribution)

     67 kr/portion

Särskilt boende/dagcentral/korttidsboende

 

Helkost

3 456 kr/mån

Middag

     63 kr/portion

Frukost

     18 kr/portion

Kvällsmat

     21 kr/portion

Kaffe med bröd

     12 kr/portion

Korttidsvistelse och -tillsyn LSS (pris per portion)

 

 

Frukost

Mellanmål

Lunch eller kvällsmat

Helkost

0–5 år

9 kr

9 kr

17 kr

52 kr

6–12 år

12 kr

12 kr

22 kr

69 kr

13-år

15 kr

15 kr

30 kr

90 kr

Daglig verksamhet LSS

Middagar

Självkostnadspris

 

 

 

Kosttillägg, berikningsprodukter och sondnäring (ingår ej i maxtaxa)

Ordinärt boende/Gruppboende LSS

 

Produkter i samband med matdistribution

Ingår vid beviljad matdistribution

Produkter för övriga med hemsjukvård

Enligt prislista nedan

Särskilt boende

 

Produkter

Ingår i helkost

(för personer som ej har helkost på särskilt boende gäller priser som i ordinärt boende)

Priser per st (inklusive moms)

 

Berikningsprodukter

 

 

Flytande

10 ml

  5 kr

Pulver

90 g

24 kr

Kosttillägg

 

 

Dryck

Förpackning

13 kr

Sondnäring

 

 

Standard, fiber

500 ml

20 kr

Special

500 ml

43 kr

Övriga

500 ml

33 kr