Introduktionsprogrammet

Behöver du läsa i kapp en eller ett par kurser för att bli behörig att komma in på det program du vill gå? Eller har du behov av särskild anpassning i dina studier? Vi lägger stort fokus på din personliga situation och det första som händer när du börjar hos oss är att vi tar fram en individuell studieplan. Våra pedagoger möter dig på den nivån du är för tillfället, och hjälper dig att utvecklas vidare.

Elever på introduktionsprogrammet

Programinriktat val
Programinriktat val går du för att så snabbt som möjligt läsa ikapp det som behövs för att komma in på ett nationellt program. Du följer en klass på ett nationellt program medan du läser in det du saknar.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion är för dig som vill gå ett yrkesprogram men saknar behörighet. Du kommer att ha möjlighet att läsa gymnasiekurser parallellt med att läsa upp ämnen från grundskolan där du saknar betyg. Planen är individuell och kan riktas mot behörighet för nationellt program eller mot anställningsbarhet.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ är för dig som har större behov av en särskilt anpassad utbildning. Du får en egen studieplan där både grundskolekurser och gymnasiekurser samt praktik kan ingå, allt efter dina önskemål och förutsättningar.

Språkintroduktion
Språkintroduktion är för dig som nyligen har kommit till Sverige och framför allt behöver fokusera på att lära dig svenska språket, för att sedan kunna söka det program du vill gå.