28 mars 2024

Svanar vid Tullhusstranden i Simrishamn

Svanpar föses nu bort från Tullhusstranden för deras och allmänhetens säkerhet.

Två svanar som börjat bygga bo på Tullhusstranden i Simrishamn.

Ett svanpar har valt att börja bygga bo mellan två bänkar vid Tullhusstranden. Tyvärr är detta inte den bästa platsen för svanar att häcka på, då de blir stressade och reagerar aggressivt mot människor i området. Detta kan innebära en risk för allmänheten, särskilt för nyfikna barn.

Eftersom svanarna ännu inte har färdigställt sitt bo eller lagt ägg finns det en möjlighet för oss att försöka få dem att välja en annan plats genom att fösa undan dem. Denna åtgärd tas med hänsyn till både svanarnas välmående och allmänhetens säkerhet.

Vi ber alla att vara medvetna om detta och hålla avstånd till svanparet för att undvika eventuella incidenter.