Förvaltningar och roller

Att jobba i en kommun är att jobba för samhället. Vårt gemensamma mål är att erbjuda kvalitativa tjänster till våra medborgare, de som lever, verkar och besöker oss. Här finns massor att göra.

En kock tittar fram mellan hyllorna i köket och ler.

​I Simrishamns kommun utbildar vi barn och unga, vi hjälper äldre leva ett bra liv och tar hand om havet och hamnarna. För att nämna en liten del av vad vi gör, i en havsnära kommun finns så mycket. ​

Bredden på våra jobb ger dig möjlighet att utvecklas, i din befintliga profession men även att testa en annan, utan att byta arbetsgivare.

Våra förvaltningar

 • Kommunstyrelseförvaltningen. Här hittar du bland annat centrala funktioner såsom ekonomi, IT, HR och kommunikation, kansliet samt näringsliv.
  • Här jobbar bland annat upphandlare, lönespecialister, utredare, vaktmästare, säkerhetskunniga och personer inom vårt kontaktcenter och många fler inom respektive område.
 • Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för våra förskolor, grundskolor, gymnasium, grund- och gymnasiesärskola.
  • Här jobbar lärare, förskollärare, fritidspedagoger, rektorer, elevstödjare, hälsoteam och många fler.
 • Socialförvaltningen jobbar med vård, stöd och omsorg till familjer, barn och unga, äldre och personer med funktionsvariationer.
  • Här jobbar vårdbiträden, socionomer, arbetshandledare, omsorgsassistenter, sjuk- och undersköterskor, arbetsterapeuter (rehab), samordnare m.fl.
 • Kultur- och fritidsförvaltningen jobbar med kultur, idrott, fritid och friluftsliv. Exempel är biblioteket, Österlens museum och ungdomens hus.
  • Här jobbar antikvarier, bibliotekarier, butikspersonal, ungdomsledare, kulturutvecklare och många fler.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen. Här sker planering, utveckling och förvaltning av Simrishamns kommuns landsbygds-, kultur-, natur- och stadsmiljöer.
  • Här jobbar bland annat arkitekter, samhällsplanerare, stadsutvecklare, kockar, lokalvårdare, fastighetsskötare, hamnkunniga och trädgårdsmästare.
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret